Dala koalice město do pořádku?

Brno zapojí 689 milionů korun z minulých let do rozpočtu letošního roku a do fondu rezerv a rozvoje bydlení. Zastupitelé schválili zapojení peněz z minulých let v několika samostatných bodech. Vzali také na vědomí návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za loňský rok.

Ten skončil v plusu téměř 400 milionů korun při příjmech 13,1 a výdajích 12,7 miliardy korun. Původně byl rozpočet plánovaný se schodkem. »Koalice neumí (i když pro některé umí) spotřebovat a investovat prostředky daňových poplatníků určené ke zkvalitnění žití v městě Brně. Jak dokládá Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2017, výdaje byly upraveny na 15,3 mld. a skutečné plnění činilo 12,7 mld., tzn. plnění na 83,2 %. Samostatnou otázkou je plnění kapitálových výdajů. Celkový objem nedočerpaných kapitálových výdajů dosáhl 1,37 mld. Kč. Nejvíce poklesly výdaje na dopravu, a to o 41 mil. Kč. I když sice vzrostly kapitálové výdaje o víc než půl miliardy, dohánění na poslední chvíli před volbami ničemu nepomůže a přináší to chaos. I to snad vypovídá o skutečném stavu města,« píše se v tiskovém prohlášení MěV KSČM v Brně.

Po celkovém vypořádání se státem, krajem, městskými částmi nebo jeho organizacemi a třeba bytovým fondem mělo Brno k dispozici 689 milionů korun. Z nich skoro 140 milionů zapojilo do rozpočtu v letošním roce. Dalších 300 milionů dalo do fondu rezerv, kde už jsou stovky milionů korun na velké investice, jako je například výstavba Janáčkova kulturního centra, fotbalový stadion a podobně.

Ještě větší chaos, než se čekalo

Dáme město do pořádku - tak znělo heslo hnutí ANO 2011 před minulými komunálními volbami. »Současná koalice v čele s ANO však udělala v Brně ještě větší chaos, než jsme čekali. I občané již vědí, že ze zábavy město žít nemůže. V běžném životě trápí občana města problémy s parkováním, kolabující doprava je brána jako každodenní kolorit. Slyšeli jsme mnoho slibů, např. o stadionech, žel zůstalo jen u slibů. Vlastní realizace volebního programu zmiňovaných členů koalice zůstala jen na papíře.

Důvodem může být absence programového prohlášení, dokumentu námi důsledně po celé funkční období požadovaném. Přípravou různých studií a vizí, které stály nemalé prostředky daňových poplatníků, se určitě nic nepostaví. Prosperují z toho jen různé neziskovky.

Každý z nás má možnost vidět, co se v době od posledních komunálních voleb postavilo, opravilo, zrekonstruovalo. Je toho dost, žel jde o akce připravené bývalým zastupitelstvem. A každý si to může srovnat s předchozím volebním obdobím při vědomí, že dnes má město k dispozici o dvě miliardy korun více,« vysvětlují komunisté z Brna.

Důvodem neodbornost

Důvodem může podle nich být pochopitelně určitá neodbornost těch, kteří převzali řízení města, při neochotě naslouchat názorům odborníků. »Příklad hnutí Žít Brno dokládá i zjevnou nekompetentnost koaličních partnerů. Jistě, v poslední době například významně vzrostly práce na opravách ulic ve městě. Tak významně, že se městem nedá normálně projet. Nějak se zapomnělo, že opravy je nutno provádět takovým způsobem, aby doprava aspoň trochu fungovala. Občanům nemůže stačit přebírání mezinárodních cen za projekty typu Rapid Re-Housing. Stejně tak jim těžko může stačit, když jim dnes radnice ukazuje, co by v Brně chtěla v příštím období udělat, místo aby se pochlubila, co skutečně pro zkvalitnění jejich života udělala. Občané totiž očekávají město opravené a funkční, pak teprve vytváření vizí. Projednávání závěrečného účtu tato slova jen potvrzuje.

Je starou pravdou, že sliby se nic neudělá. Na rozdíl od končící koalice však slibujeme, že budeme pracovat pro občany a naše město, vždyť Brno patří všem. Dejte nám důvěru a ukážeme, že to umíme!« slibují brněnští komunisté.

(zku)

15. 5. 2018  (zku)