Za dostupné bydlení a bezplatnou hromadnou dopravu

Zástupci pražské KSČM iniciovali dvě petice. První s názvem »Bydlení je základní lidské právo!«, druhou s názvem »Za bezplatnou městskou hromadnou dopravu«.

»V ČR se bydlení zdražuje nejrychleji ze všech zemí EU, nejvíc v Praze. Ceny bytů se tu za poslední dva roky zvedly zhruba o 53,5 %. Nový byt o velikosti 75 m2 se v průměru prodává za 6,641 milionů korun (85 223 korun za m2), staré byty se prodávají za 82 710 Kč/m2. Vysoké jsou také nájmy a další náklady na bydlení (vodné a stočné, plyn, elektřina, odpady ad.). Bydlení se tak stává nedostupným pro mnoho občanů a rodin – pro mladé lidi, rodiny s dětmi, samoživitelky, nízkopříjmové skupiny obyvatel, seniory. Raketový růst cen je ovlivněn tím, že se málo staví,« píše se v první petici.

Petiční výbor ve složení Marta Semelová (zároveň je i zmocněnec petičního výboru), Helena Briardová, Michal Klusák a Lubomír Ledl společně se všemi, kteří petici podepíší, požadují »vytvoření celopražského systému dostupného bydlení; výstavbu obecních a družstevních bytů, domovů pro seniory; přidělování bytů podle potřeby, ne metodou, kdo dá víc a zastropování nájmů, regulaci nákladů na bydlení.«

Ve druhé petici podepsaní občané žádají »nově zvolené zastupitele, aby prosazovali městskou hromadnou dopravu v Praze zdarma.« V textu petice připomíná petiční výbor (Petr Šimůnek – zmocněnec petičního výboru, Ivan Hrůza, Pavel Bouda, Marek Tošil a Milan Krajča) i výsledky v městech, kde se jezdí zdarma: »úbytek individuální automobilové dopravy; menší dopravní zácpy, lepší průjezdnost městem; zlepšení životního prostředí, snížení emisí a hluku; pomoc nízko a středně příjmovým občanům; žádné černé jízdy – úspora za Lítačku, za tisk a distribuci jízdenek; další úspory za kontroly a vymáhání pokut a konec exekucí kvůli jízdnému.«

Adresa pro zasílání podepsaných petic a informace: KV KSČM Praha, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, prkscm@kscm.cz; na internetové adrese praha.kscm.cz budou umístěny průběžné informace o sběru podpisů a vyřizování petice.

(za)

29. 5. 2018  (za)