Návštěva LDN

A opět jsou zde členky LKŽ ze Strakonic, které u příležitosti Svátku matek navštívily LDN strakonické nemocnice a postaraly se o příjemnou chvilku s pacientkami tohoto oddělení.

»Doprovodily nás Prácheňské heligonky. I tentokráte nás přivítal ředitel strakonické nemocnice MUDr. Tomáš Fiala. Nezapomněly jsme navštívit naši členku a kamarádku M. Sýkorovou na oddělení interny,« informovala předsedkyně LKŽ Strakonice Majka Pavlovičová.

Ženy z LKŽ Strakonice neskládají ruce do klína a chystají další akce. Jejich činnost je inspirací i pro ostatní.

(mh)

FOTO – M. PAVLOVIČOVÁ

30. 5. 2018  (mh)