Vlastenci odmítli pouť sudetských Němců v Brně

Osm desítek členů moravských vlasteneckých spolků od Znojemska a Břeclavska přes Brněnsko až po Moravskou Třebovou protestovalo v sobotu v Brně vůči účelově upravenému výkladu dějin i pokusu o revizi výsledku druhé světové války a proti dezinterpretaci odsunu Němců z Brna při tzv. Pochodu smíření z Pohořelic do Brna. V rámci festivalu Meeting Brno 2018 pochod uskutečnili představitelé českých a německých institucí, členové i sympatizanti Sudetoněmeckého krajanského spolku.

V Křížové ulici mávali vlastenci na české, rakouské i německé účastníky Pochodu smíření vlajkami a zvedli panely s plakáty či transparenty s protifašistickou tematikou. Členové KČP, ČSBS, KSM, LKŽ a další nesli například hesla: Chtěli jste do Říše!; Smrt fašistické stvůře; Bij Hitlera; Posselte, nelži o Benešovi – sudeťáky odsunul Churchill; Odsun přijatý v Postupimi platí; Žádný Pochod smrti z Brna do Pohořelic se nekonal; Zapomeňte na sjezd v Česku; Nepřekrucuj fakta o odsunu sudetských Němců z Brna; Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane česká celá naše vlast; Odkaz prezidenta Beneše »Věrni zůstaneme« na válku z let 1938-1945 se nesmí nikdy zapomenout; Bez Sovětů bychom nepřežili atd. Křížovou ulicí procházející účastníci pochodu si protestující vlastence pobaveně prohlíželi, fotografovali si je a jejich projevy či hesla označovali např. za zapšklý folklor.

Pouť smíření zakončili v zahradě Augustiánského opatství Starobrněnského kláštera na Mendlově náměstí. Očekávaly je tam prezentační stánky německých spolků a nadací s tiskovinami a samolepkami, které např. žádaly Čechy o odpuštění – Verzeihung. Primátor města Brna Petr Vokřál v projevu řekl, že za sto let od vzniku Československa se zde stalo mnoho zásadních věcí, při kterých zmizelo židovské a německé obyvatelstvo a Československá federativní republika se rozdělila. Pochod smíření je velmi důležitý, když se strachujeme v nejistotě, jak asi bude vypadat příští Evropa. Buďme zase spolu – zdůraznil Vokřál.

Jeho přítel – mluvčí Sudetoněmeckého krajanského spolku Bernd Posselt ocenil hrdinství primátora Vokřála toho druhu, že jej pozval do Brna, včetně velkorysého rozhodnutí městské rady a zastupitelstva. V Brně se zastavil při své cestě z Bosny. Tam se setkal s trvající nenávistí mezi národy a s jejich životem dodnes v uprchlických táborech. Posselt uvedl, že kdysi, společně, jsme byli kvetoucím centrem Evropy. Avšak vše to zničil nacionální socialismus a holocaust. Nacionalismus v obou národech vedl i k vyhnání. To je potřeba překonat Poutí smíření!

Posselt dále řekl, že jede do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Sídlo v tomto městě na hraničním Rýně dostal EP proto, že lidská hloupost neudělala větší nepřátele mezi sebou navzájem jako mezi Němci a Francouzi a jejich zeměmi. Na odstraňování takové lidské hlouposti, zejména nacionalismu, se musí dlouhodobě pracovat. Lidská hloupost rozdělila i Němce a Čechy.

Účastníci Pouti smíření položili na závěr programu v areálu kláštera svíčky k pamětnímu kameni odsunu Němců 30. května 1945 z Brna do Rakouska.

(vž)

FOTO - autor

4. 6. 2018  (vž)