Lidice pro 21. století

V kladenském kině Hutník proběhlo 13. června vyhodnocení již 13. ročníku soutěže Lidice pro 21. století a bylo mi velkou ctí se akce účastnit.

Vědomostní soutěž pořádaná Památníkem Lidice a dalšími institucemi, které se od počátku účastnilo již přes 26 tisíc dětí, každoročně totiž ukazuje, že mladí umějí přemýšlet, mají srdce a jsou schopni i psát. Však také při čtení některých děl Mášou Málkovou a Danou Černou vytryskly mnohým přítomným i slzy…

Ve dvou kategoriích se soutěže letos účastnilo 1894 soutěžících. Do finále jich postoupilo 21 v každé kategorii. Zaregistrovalo se 115 škol. Po vyhlášení vítězů a nejlepších škol následoval i kulturní program, vystoupení skupiny Mirai, po kterém se děti přesunuly do Lidic a pak na Orlík. Sláva vítězům, sláva zúčastněným, sláva organizátorům.

Když bloumám v prostorách lidického památníku, kde místo rušného života a budov je jen výhrůžně mlčící tráva, vždy si se zvýšeným tlukotem srdce uvědomím, jak tenká je linie mezi životem a smrtí.

Lidice byly vyhlazeny, exterminovány nacisty. Ale nebyla to jediná obec, víska, která měla tento osud. Obdobný osud potkal třeba Ležáky, Javoříčko a mimo naší zem lehla popelem i další místa.

Lidice se však staly určitým symbolem. Symbolem smrti, zkázy, běsnění nacismu. Ale když se zvedla vlna solidarity s Lidicemi a Lidice byly znovu vybudovány, staly se i symbolem života, naděje, obnovy.

Neříkám to jenom proto, že bychom měli být uvězněni v myšlenkách někde v minulosti. Ne.

Druhou světovou válkou totiž obdobné hrůzy neskončily a v následujících desetiletích podobný osud zasáhl další místa a jejich počet není konečný bohužel ani dnes. Svět se stále nepoučil a minulost se stává tragédií současnosti či hrozbou budoucnosti.

Proto hluboce oceňuji organizátory podobných soutěží, jako jsou Lidice pro 21. století, hluboce oceňuji i všechny soutěžící. Jejich práce jsou totiž také příspěvkem do mozaiky toho, aby Lidice, ať již se jmenují jakkoliv a jsou kdekoliv na světě, mohly skutečně žít.

TEXT a FOTO - Zdeněk ŠTEFEK

16. 6. 2018  Zdeněk ŠTEFEK