Rozhovor Haló novin s Dášou Bazalkovou, kandidátkou KSČM pro volby do Senátu ve volebním obvodu číslo 77 - Vsetín

Rodiče mi vštípili levicové hodnoty

Pokud se stanete senátorkou, jakou prioritu se budete snažit prosadit?

Ze zkušeností z dosavadní práce s občany vím, že problémů, které je tíží, je více. Vím také, že všechno najednou nelze vyřešit. Pracovala jsem v komisi Rady Zlínského kraje pro tělesně postižené a seniory. Podle mého názoru zákon o sociálních službách neřeší tuto problematiku v souladu s potřebami našich spoluobčanů. Proto bych tento problém ze svého pohledu považovala za prioritní a v případě mého zvolení do Senátu PČR bych se mu věnovala a snažila bych se dát do souladu tento zákon s praxí a skutečnými potřebami.

[o]

Co nejvíce sužuje obyvatele vašeho regionu?

Problémy ve vsetínském regionu jsou v podstatě stejné jako v celé republice. Jsou však ještě znásobeny polohou regionu na okraji republiky.

Dopravní infrastruktura není dořešena. Silnice mezi největšími městy Valašským Meziříčím a Vsetínem je naprosto nevyhovující a řešení se několik let připravuje, ale realizace je v podstatě nulová. I návaznost komunikace směrem na krajské město je nevyhovující. To ovlivňuje i podmínky pro podnikatelskou činnost a pracovní příležitosti. Mladí lidé nevidí perspektivu své realizace v tomto regionu a odcházejí mimo kraj. Jako dlouholetá zastupitelka a uvolněná místostarostka menší obce jsem se touto problematikou zabývala a podařilo se vytvořením podmínek, čili umožněním výstavby nových rodinných domků dostupnou cenou stavebních pozemků, plynofikací obce a napojením na kanalizaci, vybudováním čistírny odpadních vod, zastavit úbytek počtu občanů z obce, a dokonce se počet obyvatel zvýšil. Proto bych chtěla i z pozice senátorky ovlivnit podmínky v tomto regionu tak, aby lidé zde zůstávali a měli podmínky pro důstojný život.

Vnímáte Senát Parlamentu ČR jako skutečnou pojistku demokracie?

Za dobu fungování Senátu jsem nenabyla přesvědčení, že se jedná o pojistku demokracie. Myslím, že v Senátu by měli pracovat zkušení zastupitelé, kteří znají potřeby občanů. Měl by fungovat jako pojistka pro občany tak, aby zákony byly vytvářeny pro lidi.

Jaké jsou vaše dosavadní politické zkušenosti? Již jste zmínila zastupitelku a místostarostku obce…

Mojí největší politickou zkušeností je čtyřicetiletá práce v zastupitelstvu obce za KSČ a KSČM. Občané se dívají především na výsledky práce, až potom na politickou příslušnost.

Jste levicově naladěný člověk. Proč?

Moje levicové zaměření vychází z výchovy v rodině. Můj děda byl zapojen za války do odbojové činnosti, otec pracoval jako předseda MNV. Byla jsem vedena k odpovědné práci pro zlepšování životních podmínek lidí. Toto přesvědčení ve mně zůstává dosud.

Proč se zajímáte o politiku?

Ze své životní zkušenosti vím, že politika ovlivňovala a ovlivňuje život obyčejných lidí, ke kterým se hlásím. Členkou KSČM jsem z toho důvodu, že její program je podobný mému názoru na život, a proto se s ním ztotožňuji.

Jak vnímáte politiku KSČM v současné době?

Politika KSČM v současné době odpovídá na složitou vnitropolitickou i mezinárodní situaci. Podporu nově vzniklé vládě vidím jako nutnost z toho důvodu, že je potřeba zabránit tomu, aby se k moci dostali ti, kteří se podíleli na dosavadním vývoji z pozice moci. Věřím, že KSČM v budoucnu svým programem a zejména svou prací osloví více našich spoluobčanů a bude možno naplnit vizi plnohodnotného a důstojného života lidí.

Jaké jsou vaše koníčky?

Některé koníčky souvisejí i s mou prací. Mám ráda valašskou přírodu. Několik let jsem měla na starosti obecní lesy. V této zálibě mě podporuje i můj manžel, který je členem mysliveckého sdružení. Ráda pracuji s lidmi, a proto již několik let pracuji ve Sboru pro občanské záležitosti v obci Branky. Samozřejmě velkým koníčkem je i moje rodina, zvláště vnuk a pravnuk, kterým se ráda věnuji. Pokud mi zbude čas, ráda si přečtu pěknou knihu - a miluji staré české filmy.

Má vaše rodina pochopení pro vaše angažování se v politice?

Manžel je stejného levicového zaměření a v mé práci mě podporuje. Rodina má pro moji činnost pochopení.

Radovan RYBÁK

24. 7. 2018  Radovan RYBÁK