Deset změn počtu zastupitelů, více obvodů jen v Praze 9

Zastupitelstva musí nejdéle 85 dnů před volbami rozhodnout o počtu členů zastupitelstva na následující čtyři roky a o počtu volebních obvodů. Podzimní komunální volby se uskuteční 5. a 6. října společně s doplňovacími volbami do Senátu.

Jedinou městskou částí v Praze, která bude v podzimních volbách do zastupitelstev rozdělená na více obvodů, je Praha 9. Stejně jako před čtyřmi lety budou lidé volit ve třech obvodech. Vyplývá to z usnesení zastupitelstev městských částí.

V Praze 9 volí lidé ve třech obvodech pravidelně od roku 1994. Dlouholetou praxí bylo rozdělení na obvody také v Praze 4, kde v minulých volbách lidé volili v pěti obvodech. Stejný návrh se objevil na pořadu zastupitelstva čtvrté městské části i letos. Zastupitelé nakonec podpořili koaliční návrh, aby byla městská část jedním obvodem.

Snaha rozdělit městskou část na více obvodů se letos objevila také v Praze 10. Zastupitelé nakonec schválili zvýšení počtu členů zastupitelstva ze 40 na 45 a hlasování v jednom obvodě.

Počet obvodů řešili i zastupitelé hlavního města, kdy pro rozdělení města na sedm obvodů hlasovali hnutí ANO, ODS, část TOP 09 a nezařazení zastupitelé. K přijetí návrhu scházel jeden hlas. »KSČM je proti volebnímu inženýrství, podporuje jeden volební obvod, aby váha každého hlasu byla naprosto stejná,« řekl zastupitel a kandidát do ZHMP Ivan Hrůza (KSČM). Podle slov předsedkyně klubu zastupitelů a vedoucí kandidátky KSČM pro nadcházející volby do ZHMP Marty Semelové byl návrh účelový, navržený na základě propočtů, jak se to komu hodí, bez ohledu na občany. »Cílem mělo být zabránění menším subjektům do Zastupitelstva hlavního města Prahy vstoupit,« uvedla. Podle ní by to odporovalo demokratickému principu voleb.

Před čtyřmi lety se v Praze volilo v jednom obvodu 65 zastupitelů, v roce 2010 prosadila vládnoucí ODS vznik sedmi obvodů, což řada kritiků označila za účelové omezení počtu stran, které se dostaly do zastupitelstva.

Podle zákona o volbách do obecních zastupitelstev může být v obcích s počtem obyvatel do 10 000 vytvořeno více obvodů tak, aby se v každém z nich volilo nejméně pět členů zastupitelstva, v obcích od 10 001 do 50 000 obyvatel musí lidé volit v každém obvodu minimálně sedm zastupitelů a ve větších obcích minimálně devět zastupitelů v každém obvodu.

Sedmkrát více, třikrát méně

V podzimních komunálních volbách budou lidé v Praze volit v deseti z 57 městských částí jiný počet zastupitelů než ve volbách před čtyřmi lety. Pro změnu se rozhodla zejména zastupitelstva v menších městských částech, jakými jsou Dolní Měcholupy, Kolovraty a Vinoř, z velkých Praha 5 a Praha 10. V sedmi městských částech se počet zastupitelů zvýší, ve třech se bude snižovat. Vyplývá to z usnesení zastupitelstev městských částí.

Při určování počtu zastupitelů musí být zohledněn počet obyvatel městské části. Městské části s patnáctičlenným zastupitelstvem mohou vytvořit radu, z toho důvodu se rozhodli v Kolovratech ke zvýšení počtu zastupitelů ze 13 na 15.

Zastupitelstvo se rozroste z devíti členů na jedenáct v Dolních Měcholupech a v Újezdě. V Újezdě si růst počtu zastupitelstva vyžádal zákon. Od minulých voleb zde počet obyvatel překonal hranici 3000. V městských částech, které mají od 3000 do 10 000 obyvatel, musí být zastupitelstvo jedenácti až pětadvacetičlenné.

V Praze 10, která byla v minulém volebním období jedinou městskou částí Prahy se zastupitelstvem o sudém počtu členů, se rozroste zastupitelstvo ze 40 na 45 členů. Ve Vinoři bude místo jedenácti zastupitelů nově 15 členů, ve Velké Chuchli a v Křeslicích se zastupitelstvo rozroste o dva členy, ve Velké Chuchli na 13 členů, v Křeslicích na devět.

V pražských Petrovicích se naopak počet zastupitelů sníží ze 17 na 15. Zastupitelé o tom rozhodovali na dvou zasedáních, na prvním nepodpořil dostatečný počet zastupitelů návrh na zachování 17 členů, ani návrh na snížení na 15. O dva týdny později se na počtu patnáctičlenného zastupitelstva již shodli. Počet zastupitelů se sníží i v Praze 5, lidé zde budou volit místo 45 nově 43 členů. O dva zastupitele se zmenší zastupitelstvo i v Praze 18, kde budou letos lidé volit 19 zastupitelů.

Počet zastupitelů se podle zákona o hlavním městě musí odvíjet od počtu obyvatel k 1. lednu daného roku. Nejmenší městské části mají stanovený počet od pěti do devíti zastupitelů, největší městské části musí mít v zastupitelstvu 35 až 45 členů. Rozmezí pro zastupitelstvo hlavního města je stanoveno od 55 do 70 členů.

(zku)

30. 7. 2018  (zku)