Na co by měli voliči dbát

Program by měl být tím nejpodstatnějším při posuzování, kromě výběru osobností, komu dát hlas. Ne vždy tomu tak ale je. Příklad Dešenic na Klatovsku to jen dokazuje.

Jedno ze sdružení nezávislých šlo do minulých komunálních voleb do boje o mandáty bez programu a uspělo. Z patnáctičlenného zastupitelstva získalo plnou třetinu. Tím, že šlo do společné koalice s další nezávislou složkou, ne s komunisty, jako tomu bylo v předchozím období, si vysloužilo post místostarosty a hlavně tří členů v radě městyse. Své zástupce mělo i ve výborech.

Pojďme se tedy podívat, na co by měli voliči dbát v první řadě. Jistěže je to pro řadu z nich výběr osobností. Stačí to ale, když nemají kvalitní a reálný program, když si s řadou otázek chodu samosprávy nevědí rady? Komunisté měli ve vínku ve dvou rozhodujících bodech programu reálné cíle. V oblasti životního prostředí šlo především o čistotu městyse a jeho integrovaných obcí s cílem nezvyšování ceny za svoz komunálního odpadu. V oblasti školství potom hlavně zachování ZŠ a MŠ a pomoci oběma zařízením v jejich rozvoji tak, aby se zde dětem nejen líbilo, ale především aby odcházely do dalších zařízení co nejkvalitněji připravené.

Jedno z nezávislých sdružení (to druhé program nemělo) šlo ještě dál. V oblasti životního prostředí hlásalo kvetoucí a upravenou obec s efektivním odpadovým hospodářstvím s bonusy pro disciplinované občany. Za čtyři roky se občané ale nedozvěděli, o jaké bonusy se jedná. Když jsem se každoročně při schvalování ceny za svoz odpadů ptal, kdy budou ti »disciplinovaní občané« nějak zvýhodněni, nejenže jsem se nikdy odpovědi nedočkal, ale výsledkem bylo zvýšení ceny z 500 Kč na 550 Kč.

Radnice se snažila situaci řešit dvěma opatřeními. Prvním, když nechala zabudovat velkoobjemové polopodzemní kontejnery, což se minulo účinkem. Druhým bylo spuštění tzv. chytrého systému evidence odpadů ECONIT, čímž chtěla reagovat na narůstající potřeby zvyšování míry třídění odpadů. I to se minulo účinkem, neboť se do něho přihlásilo mizivé procento občanů. Dle výsledků hospodaření s odpady mohl městys pro letošní rok zlevnit svoz minimálně o 30 Kč. Neučinil tak.

Komunisté si proto dali do vínku pro nadcházející volby v této oblasti komplexnější péči s ekologickým tříděním odpadů s cílem snížit cenu za svoz dle daných možností a dosažených ukazatelů až na polovinu současné ceny. Reálné to je. A důsledněji dbát o veřejné prostory, což se v minulosti nedělo a neděje.

V oblasti školství si dala vládnoucí koalice cíl finančně podporovat prvňáčky nastupující do školy a oceňovat úspěchy dětí v různých soutěžích. Výsledek byl ale velmi tristní. Nic z toho by se nesplnilo, kdyby nebylo osobní angažovanosti školy, její ředitelky a pedagogického sboru. Tato koalice se o naplňování svého programu vůbec nesnažila a bylo jí lhostejné, jak si školáci počínají. Ničím pozitivním k plnění programu nepřispěl ani finanční výbor.

Komunisté mají za cíl podporovat rozvoj vzdělávání, což považují za rozhodující úkol nejen městyse, ale především jeho zastupitelů. Ne všichni se totiž s těmito zařízeními ztotožňují a je jim dokonce lhostejné, zda budou zachována. Ve spolupráci se spolky vytvářet pro děti další společenské aktivity. Ty se již částečně dějí v propojenosti s Klubem žen nebo hasiči.

Co říci závěrem? Volič i v Dešenicích by měl mít na mysli při komunálních volbách nejen příjemné tváře některých osobností, ale především to, co chtějí změnit ve prospěch občanů, a zkvalitnění jejich života v této příhraniční oblasti. Porovnat, čeho bylo dosaženo v tomto a minulém volebním období. Vybrat do zastupitelstva na základě voleb takové osobnosti, které budou mimo jiné vědět, jak toho dosáhnout.

Jan REJFEK (KSČM), zastupitel městyse

30. 7. 2018  Jan REJFEK