Hejtman si prohlédl nejmodernější provoz ve Spolchemii

Na pozvání generálního ředitele akciové společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem (Spolchemie) Daniela Tamchyny se hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) seznámil s nejmodernější výrobou chloru a hydroxidů v provozu membránové elektrolýzy.

»Spolchemii vnímám jako firmu s dlouhou a bohatou tradicí, která byla a je významným partnerem pro krajské město. Dobrou zprávou také je, že firma prošla rozsáhlou modernizací, která přinesla snižování dopadů na životní prostředí a nové technologie s sebou nesou i nové bezpečnostní standardy. Vítám také spolupráci chemičky s vysokými školami, což ve svém výsledku posílí strategii firmy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,« zhodnotil postavení Spolchemie hejtman Bubeníček.

Při prohlídce areálu chemičky měl hejtman možnost přesvědčit se i o sanaci starých ekologických zátěží a zejména si se zájmem prohlédl provoz membránové elektrolýzy, která nahradila amalgámovou technologii používající v minulosti rtuť. Spolchemie ji vybudovala v posledních letech nákladem dvě miliardy korun za použití čínské technologie. »Nový moderní provoz významně snížil ekologická rizika a představuje první článek vertikálně orientovaného výrobního řetězce, na jehož konci je výroba epoxidových pryskyřic,« uvedl při setkání Tamchyna. Ten společně s finančním ředitelem Jaromírem Floriánem, výrobním ředitelem Janem Dlouhým a manažerem rozvoje Anorganika Pavlem Kubíčkem podrobně hejtmanovi představil historii, současnost i vize Spolchemie, která byla v Ústí nad Labem založena v roce 1856 a je nejstarším chemickým podnikem v Evropě. Nová membránová elektrolýza zpracuje ročně takové množství chloridu sodného, které představuje dvouletou spotřebu kuchyňské soli v celé České republice.

Členové vedení hejtmanovi představili firmu jako významného zaměstnavatele a význačného exportéra. Spolchemie má dnes 820 zaměstnanců a mzdy v roce 2017-2018 vzrostly u dělnických profesí o 19 procent a u technických profesí o 14 procent. Své výrobky vyváží do 80 zemí všech kontinentů. Od roku 2000 bylo 90 procent technologií modernizováno a nově vybudováno. Firma na tuto modernizaci vynaložila přibližně pět miliard korun.

Spolchemie připravuje pro vyrovnání chlorové bilance nové technologie umožňující řízení spotřeby chloru, což přinese další snížení rizik.

(zku)

30. 7. 2018  (zku)