Rozhovor Haló novin s Pavlem Kováčikem, předsedou poslaneckého klubu KSČM

Předčasné volby by byly horším řešením

Bude to měsíc, co máme vládu s důvěrou. Jak hodnotíte zdlouhavá jednání, která k její podpoře vedla?

Volby nějak dopadly, může se to někomu líbit více, jinému méně, ale volič je suverén, rozdal karty, a jiné nemáme k dispozici, ledaže bychom udělali nové volby. Ale ty jsou až tím nejzazším řešením, protože máme respektovat vůli voličů, my jsme v Poslanecké sněmovně kvůli voličům, z vůle voličů, není to obráceně. Takže jsme si řekli, že při výsledku, který máme, a i při výsledcích ostatních politických stran a hnutí, bude situace velmi složitá, cesta k vládě s důvěrou bude trnitá. A aby se vůbec mohlo začít jednat o vládě, musí začít fungovat Sněmovna, musí se ustavit, zvolit její orgány, zvolit vedení komory, její výbory, podvýbory, komise atd. A na tomto půdorysu následně začít jednat o nějakém vládním uspořádání.

[o]

Navíc vítězné hnutí ANO mělo takový volební náskok, že si v podstatě mohlo partnery vybírat. A protože jde převážně o pravicové hnutí, tak se předpokládalo, že by do toho mohly jít například ODS a KDU-ČSL, nějaký takový model by mohl být. Jenže jak občanští demokraté, tak lidovci řekli, že do soutěže o účast ve vládě nepůjdou a kladli si podmínky, které pro hnutí ANO byly velmi těžko stravitelné. Těžko si lze představit, že hnutí ANO, stvořené Andrejem Babišem, vymění Andreje Babiše za jiného člověka, který se stane premiérem. Takže nezbývalo nic jiného, než se pokusit být alespoň tím »maximem státotvornosti«, co si můžeme dovolit, aniž bychom zradili program a voliče. Navíc ještě podle rozborů, které byly, tak náš nedobrý volební výsledek byl do značné míry zaviněn mj. tím, že vítězné hnutí ANO stáhlo významnou část voličů KSČM. To byl začátek.

Zopakujme si, k čemu muselo ANO přistoupit, aby KSČM vůbec uvažovala o podpoře Babišovy vlády a její následné toleranci…

Podle Ústavy a zvyklostí v takovýchto případech obvykle bývají tři pokusy na vytvoření vlády. Nejdříve se hnutí ANO pokusilo sestavit menšinovou jednobarevnou vládu, ale Andrej Babiš nesehnal do vládního týmu žádné partnery. V této situaci ani poslanci KSČM nehlasovali v prvním pokusu pro důvěru. My jsme deklarovali, že chceme, aby se začalo vládnout, ale v této situaci by naše podpora neměla žádný smysl, v hlasování by ani tak tato menšinová vláda důvěru nezískala. Zvolili jsme cestu, nechť se jde do jednání pro druhý pokus s tím, že spektrum bude třeba menšinové, ale přece jen širší, že nová vláda nebude jen jednobarevná. A že se hnutí ANO pokusí znovu oslovit další strany, což nakonec vyšlo s ČSSD. Bylo to velmi dlouhé, nikoho, zejména občany, už to nebavilo, a bylo to velmi kostrbaté. Situace se měnila každým okamžikem jak programově, tak personálně. Navíc v situaci, kdy veškerá jednání byla pod drobnohledem, se objevily a vytvářely se i různé falešné zprávy o různých situacích. Ale nakonec se dospělo k jakési dohodě. KSČM položila na stůl sedm svých základních programových podmínek, začaly pracovat určité vyjednávací skupiny složené z odborníků na určitá témata s tím, že uděláme dohodu o umožnění vniku a toleranci existence vlády, pokud budou splněny naše programové podmínky. Oněch sedm priorit KSČM se týká trvalého růstu minimální mzdy, valorizace důchodů, ochrany přírodních zdrojů »před zcizením do zahraničních rukou«, zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou, zdanění církevních restitucí, kabinet by měl zabránit dalšímu růstu cen bydlení, podpořit výstavbu obecních bytů a udržet kvalitní dostupnou zdravotní péči bez zvyšování spoluúčasti pacientů.

Co byl největší problém?

Určitým způsobem do toho zasáhla situace kolem personální roviny tvorby vlády. Vzhledem k tomu, že je to vláda sestavovaná převážně pravicovým subjektem, jsou tam minimálně tři věci, které jsou programově s KSČM velmi těžko slučitelné, až neslučitelné. Je to zahraniční politika, částečně bezpečnostní politika a daně. Proto jsme nevyjednávali o přímém vstupu do vlády, ale pouze o jakési toleranci s tím, že chceme, aby se tady vládlo, a ne aby se šlo nějakou rychlou cestou k předčasným volbám. Pokud nejsou vyčerpány všechny možnosti, má se hrát, jak jsem řekl na začátku, se všemi kartami, které volič rozdal. Takto to bylo.

Nakonec tedy programové prohlášení vlády obsahovalo i naše podmínky, které jsem již jmenoval. Personální věci, tedy obsazování ministerstev, jsme neřešili, nenominovali jsme tam své lidi, a to ani do funkcí náměstků. Pokud bychom měli člena nejužší exekutivy ve funkci náměstka ministra, je to vnímáno nejen širokou, ale především stranickou veřejností tak, že bychom ve vládě vlastně byli. A to bychom si nemohli dovolit.

Vládu KSČM nakonec podpořila. Mediální reakce byly negativní, ostatní politické subjekty ve Sněmovně v diskusi vystupovaly proti KSČM. Říkaly, že jde málem o návrat před listopad 89, mluvilo se div ne o komunistické vládě, nebo polokomunistické vládě, že ČR něco hrozí…

To, o čem jsme zatím spolu hovořili, byl popis techniky, rutinní práce směřující k nějakému stavu. Politická rovina byla samozřejmě ještě daleko zajímavější. Měl jsem pocit, že zejména pravicové strany ODS, TOP 09, ale i STAN a KDU-ČSL - někdy dokonce převážně lidovce - štvalo to, že apriorně se sami vyhodili ze sedla, že apriorně vystoupili ze soutěže, kdo bude u vlády. A tento mindrák si zmíněné strany kompenzovaly tím, že šly po krku KSČM nebo předsedovi vlády za to, že bere do hry KSČM. Současná menšinová vláda ANO a ČSSD není přece žádná komunistická, ani polokomunistická vláda, nejde o žádný návrat komunistů k moci. To bychom museli v té vládě být, případně jí předsedat, a přece každý ví, že tomu tak není. Výsledek je, že možná nám zástupci těchto stran udělali dobrou službu, možná, že si občané uvědomili, že s komunisty to přece jde navzdory tomuto. Já jsem to lapidárně komentoval: Psi štěkají, karavana táhne dál. Rozumní lidé, lidé, kteří mají selský rozum a používají ho, vědí, že nehrozí žádné reminiscence do minulosti. A my to také říkáme a zdůrazňujeme, že se díváme především na současnost a do budoucnosti. Lidé, kteří přišli k volbám, měli nějaká očekávání. Ta se buď splnila, nebo nesplnila, ale jedno očekávání měli všichni společné – že z voleb vzejde funkční a smysluplná vláda. A tomu jsme napomohli.

Jak se díváte na současnou mediální kampaň, kdy si novináři vytahují jednoho ministra po druhém a u každého něco najdou - začala diplomová válka. Kam až to může dojít?

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Našla se hůl o opisování a nesprávných citacích, či nedostatečně zřetelně označených citacích. Diplomové práce jsou prostě snadným terčem. Měřit je dnešními velmi přísnými měřítky je složité. Technika vyhledávání plagiátorství je velmi účinná a použít ji na dobu minulou, kdy to v takovém rozsahu ani nebylo možné, je velmi jednoduché a mediálně účinné. Podvodník se dá udělat z kohokoliv. A tak to odnesla jako první ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO), pak ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD), který je velmi pečlivým, poctivým odborníkem. Znám ho z Kraje Vysočina. Byl to člověk na svém místě a je škoda, že podlehl této nesmyslné mediální kampani. Ve chvíli, kdy spolu hovoříme, byl na řadě ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). V jednoduché zkratce lze říci: Má nějaký problém – tak ať odstoupí. Nevím, kdyby se nasadila stejná technika a stejná politika na mnohé pravicové politiky a stejně mediálně se to dávalo do prostoru, zda by obstáli. Mnozí by také neobstáli. Z tohoto pohledu to vidím jako kampaň. Nakonec Ostravská univerzita uvedla, že Metnarova diplomová práce není plagiát. Mohla mít sice vyšší úroveň, pan ministr se však nedopustil vědomého plagiátorství, a premiér Babiš jasně řekl, že nebude žádat Metnarovo odstoupení. Ministr obrany studoval Policejní akademii a Ostravskou univerzitu. Jejich vyjádření, stejně jako vyjádření IT specialisty z Vysoké školy ekonomické Jana Macha, shodně tvrdí, že Metnarova práce není plagiátem… Dobře, můžeme třeba do budoucna říci, že musí každý člen vlády předložit vedle lustračního osvědčení také osvědčení o tom, že neopisoval, a možná i o tom, že se ve škole o přestávce nepral…

Od důvěry, kterou jste dali vládě, uplynul už téměř měsíc. Jaké máte ohlasy zevnitř KSČM, ale i od voličů - nestraníků?

Někteří, a já jim ten nesouhlas nevyčítám, protože každý má právo na názor, jako by tak trochu šířili děs a hrůzu, že tisíce členů KSČM položí legitimace, že je to strašlivé… Ale nejsem svědkem něčeho takového. Jsou reakce, že jsme to přece jen měli zvážit víc, ale převážná většina reakcí je, že nebyla moc jiná cesta, že z toho mála, myslím tím volební výsledek, jsme upletli bič… Já bych v hodnocení nebyl úplně tak předčasný.

Byla k dispozici dvě špatná řešení. To, které se nám zdálo méně špatné, jsme zvolili. Předčasné volby by byly horším řešením mj. proto, že se nevyčerpaly všechny možnosti. Ne že bychom se báli předčasných voleb – ale nastupujme do nich teprve poté, až nebude jiného zbytí. Převážná většina reakcí jak ze stranické tak mimostranické veřejnosti je však pozitivní. Říkají mám - konečně jste to rozhýbali, konečně tady může být normální vláda, konečně se můžou začít dělat věci běžného vládnutí a řízení. Také však musíme říci, že lidé z ministerstev, ale i široká veřejnost, mají za prvé o prázdninách jiné starosti, což je také dobře, možná že po řadě měsíců trvající nejistotě si tito lidé také oddechnou. Ano, co tak slyším, reakce jsou převážně pozitivní. Uvidíme za půl roku, za rok…

Média ani teď nepolevují v kritice proti premiéru Babišovi. Prázdniny rychle utečou a jsou tu senátní a komunální volby…

Situace před komunálními a senátními volbami je další uzlový bod, kdy se tendence může a nemusí změnit. Já tvrdím, že ještě nějakou dobu se příliš nezmění. Když říkám tendence, myslím tím tendenci podpory hnutí ANO a Andreje Babiše u nejširší občanské veřejnosti. Tam je to taková prodloužená kampaň před podzimními komunálními a senátními volbami. Netvrdím, že pak to pomine, ale všechno má svůj konec. To každodenní otloukání může také způsobit obrácený efekt a voliči se obrátí čelem k tomu, a pomohou tomu, kdo je bitý.

A nemůže se to vše obrátit v podzimních, myslím teď především v obecních volbách, i proti KSČM?

To kdybych věděl!... Jsem na pochybách, a byl jsem na pochybách celou dobu. Říkám - není to ideální řešení, nicméně všechna ostatní jsou ještě horší. A kdybychom byli nečinní, byli bychom ještě víc mediálně překryti pravicovou kampaní, byli bychom úplně vyřazeni ze hry, takže tady jsme aspoň zůstali ve hře. Na prvních stránkách novin, časopisů a v televizních zprávách. Kdybychom bývali šli do zákrytu s Kalouskem a s ostatní pravicí, tak by po nás ani pes neštěk. Takto jsme zůstali alespoň po celou dobu viditelní.

KSČM předkládá hned od počátku volebního období své návrhy zákonů. Sněmovna má rest z hodnocení případů privatizace v 90. letech, které chce KSČM řešit na parlamentní půdě. Hovoří o zločinech privatizace. Většina poslanců to však zřejmě nepovažuje za důležité, protože projednání této věci se neustálé odkládá…

Dříve nebo později většinu kolegů ve Sněmovně přesvědčíme. Věřím tomu. Máme příslib přinejmenším od hnutí ANO a myslím si, že své by k tomu mohla říci i SPD Tomia Okamury. Věřím, že nakonec k projednávání tohoto bodu navrženého KSČM dojde. Je otázka, zda to bude do podzimních voleb, nebo až po nich. Rád bych, aby to bylo ještě před volbami do třetiny Senátu a do zastupitelstev obcí.

A pokud jde o předlohy poslanců KSČM? Minulé vlády se k opozičním návrhům zákonů stavěly všelijak. Existuje příslib, že se Babišova vláda bude chovat k opozičním iniciativám jinak?

Předesílám, že navzdory mediálnímu obrazu, který byl v posledních týdnech předestírán, stavěn před občany, neexistuje žádná tajná či jiná dohoda než ta, kterou jsme uzavřeli o toleranci. Není žádná tajná ani jiná dohoda, co se týká těchto věcí. Uzavřená dohoda obsahuje to, co se může dít s návrhy zákonů - jak s vládními, tak s našimi, tj. z pera KSČM. Doslova se v ní říká, cituji: »KSČM bude své návrhy neobsažené v programovém prohlášení z volebního programu předkládat prostřednictvím svých poslanců a vláda nebude blokovat jejich projednání a je na poslancích ANO, jak budou pro takové návrhy hlasovat.« Předpokládám, že modus operandy, čili způsob postupu, bude respektován, a pokud ne, jsou v dohodě ANO a KSČM o podpoře vzniku a toleranci existence menšinové vlády ANO a ČSSD pro případ sporu instituty dohodovacího řízení. Tak se s tím jistě dokážeme nějak vypořádat. A to tak, že i naše návrhy zákonů budou mít větší šanci být projednány, případně přijaty, než při jakékoli minulé vládě.

Marie KUDRNOVSKÁ

7. 8. 2018  Marie KUDRNOVSKÁ