Rozhovor Haló novin s Pavlínou Novákovou Hrabálkovou, vedoucí kandidátkou KSČM v Jablonci nad Nisou

Chceme posílit sociální služby

Jak hodnotíte činnost dosavadní rady města? A jaká politická konstelace se v končícím volebním období ve městě vytvořila?

V tomto volebním období, a zejména na jeho konci, se celková situace uklidnila, přestaly mezistranické přestřelky a daří se v mimořádně vysoké výši investovat, a to i do nových staveb, například do nového Pavilonu intenzivní medicíny. Jeho stavba i přístrojové vybavení město stály 150 milionů korun. Rozhodnutí městské rady nejsou naštěstí v drtivé většině v rozporu s názory celého zastupitelstva.

Jaké jsou vaše programové priority pro tyto volby?

Dříve zmíněná investice do zdravotnictví je zcela v souladu s námi, nemocnice je městskou příspěvkovou organizací, což je v dnešní době výjimkou, ale její úroveň je v širokém okolí, a zejména v kontrastu s blízkou krajskou nemocnicí v Liberci, hodnocená také jako výjimečná.

V souvislosti se stárnutím populace chceme posílit přísun financí i do oblasti sociální péče, a to i za cenu příspěvků na zvýšení mezd, byť to nejsou služby vždy zajišťované městem. A samozřejmě chceme pokračovat v dalším modernizování všech škol zřizovaných městem, zejména při rekonstrukcích jejich sportovišť a sociálního zázemí.

Jablonec na sebe upozornil celou republiku na začátku roku referendem, v němž 88 procent voličů přinutilo město k zákazu hracích automatů. Podporovali jste zákaz? A vidíte již nějaké pozitivní přínosy tohoto opatření? Nebudou městu chybět prostředky?

Jako strana jsme se podíleli na vytvoření systému regulace hazardu již dlouho před vyhlášením referenda. Cílem bylo docílit lepšího dohledu nad dodržováním stávajících a mezitím novelizovaných zákonných norem. Výsledek referenda pouze doplnil tato předchozí opatření, ale mezitím již donutila ekonomická situace při dodržení těchto opatření některá kasina, konkrétně tři z jedenácti, uzavřít a očekáváme ještě další žádosti.

Příjem do městské pokladny se snížil v návrhu rozpočtu na rok 2019 cca na polovinu.

[o]

Většinu měst trápí problémy dopravy, dopravní infrastruktury, MHD a obslužnosti. Jak je na tom Jablonec?

Jablonec je opět výjimečný tím, že nezajišťuje veřejnou dopravu, do níž spadá i MHD, pouze na svém katastru, ale prostřednictvím DSOJ (Dopravní sdružení obcí Jablonecka) i v sousedních obcích. Dosavadní provozovatel, DPMLJ, však tento provoz ukončí ke konci roku 2019, kdy končí dlouhodobá smlouva. Za tímto účelem je založena společnost Jablonecká dopravní, která ve zbývajícím čase do ukončení smlouvy má zajistit převzetí této veřejné služby a naším cílem je minimálně udržení, ne-li zlepšení dosavadní úrovně.

Dále prosazujeme posilování významu integrované dopravy, například tím, že budeme investovat do vzniku společného terminálu dopravy na místě, kam bude prodloužena meziměstská tramvajová linka ze sousedního Liberce.

Před jistým časem jsem v rozhlase slyšel zprávu, že v Jablonci roste kriminalita mládeže. Podařilo se tento problém již vyřešit? Zlepšuje se situace, nebo zhoršuje? Jaký je váš recept na problémy bezpečnosti?

V současné době se nákladem přes tři miliony korun rekonstruuje již existující středisko volného času pro mládež z problémových lokalit, které je zárodkem dalších aktivit, které mají nabídnout smysluplnější využití volného času a odvedení této mládeže od »divokých nápadů« souvisejících s jejich etnickou odlišností a nízkým zapojením generace rodičů do jejich výchovy.

Loni jsem v médiích zachytil zprávu, že Jablonec se potýká s problémem odpadů. Ve městě prý tehdy bylo 257 černých skládek. To je už pořádné číslo. Jak tento problém řešit?

Represivní stránka je řešena instalací fotopastí a přenosných kamer městské policie, jinak město připravuje spolu s dosavadní společností provozující systém likvidace tuhého domácího odpadu investiční záměr na nové Centrum likvidace odpadů, které by bylo přesunuto do objektů bývalé městské teplárny uvolněné díky radikální změně systému centrálních vytápění. Rozhodně je město vysoce hodnoceno v systému třídění odpadů a v tomto roce »rozdalo« v jednorázové akci již tisíc kompostérů, které by dále měly odlehčit množství tuhého domácího odpadu.

Jablonec nedávno přistoupil k projektu zahloubení některých odpadových kontejnerů pod zem. Je to dobrý nápad?

Nápad je to velmi dobrý, v mnoha vyspělých státech zcela běžný a je i zajímavý svým částečným dotačním pokrytím. Okolo těchto kontejnerů je rozhodně menší nepořádek než okolo běžných kontejnerových přístřešků.

Nedávno bylo rozhodnuto, že Jablonec přispěje více než osmi miliony korun na rekonstrukci fotbalového stadionu. Ihned se však ozvaly hlasy, proč by na rekonstrukci nemohl přispět spíše zastupitel za ODS a z korupce obviněný Miroslav Pelta, který vlastní klub FK Jablonec, jenž na stadionu hraje. Jaký je váš názor na tuto věc? Má město podporovat prvoligový klub? Jak by podpora sportu městem měla být obecně řešena, podle vás?

Jde o zásadní nedorozumění, protože stadion s celým svým dalším zázemím je v majetku města a je provozován městskou organizací Sport, s. r. o. Činnost fotbalového klubu, ale i dalších sportovních odvětví, je realizována prostřednictvím nájemních smluv a město tedy musí být v případě jakýchkoli oprav či modernizací jejich investorem. Ano, publikované náklady souvisejí s požadavky Mezinárodní fotbalové asociace a jsou v přímé souvislosti s podmínkami pro pořádání akcí Evropské ligy, do níž klub, díky svým výsledkům v loňské sezóně, postoupil. Město to vnímá i jako svoje další zviditelnění.

Obecná poloha podpory sportu je ve městě řešena systémem jednorázových příspěvků do jednotlivých klubů a odvětví, zejména klubů pro podporu činnosti mládeže a dále jsou vypsány jednotlivé grantové programy, do nichž se mohou hlásit, a také hlásí, ostatní menší kluby mimo těch přímo podporovaných. Celkově se v rozpočtovém roce jedná o zhruba 20 milionů korun.

Jan STERN

11. 8. 2018  Jan STERN