Rozhovor Haló novin s Richardem Schötzem, kandidátem KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 14 – České Budějovice

V zásadních věcech musíme být zajedno

Co vás přivedlo do politiky?

Myslím si, že je lepší snažit se špatné věci měnit na ty dobré. Zdá se mi to konstruktivnější, než vysedávat po hospodách, vést plamenné řeči a doufat, že je změní někdo jiný.

S jakými prioritami jdete do voleb?

Trošku jsem si pohrál se slovy, když jsem zkoušel dát dohromady několik hesel inspirovaných vlastním monogramem. Asi bych jimi dokázal vyjádřit i své priority:

rozumně a svobodně rozhodovat

rychle a spravedlivě jednat

rozvážně a spolehlivě pomáhat

reálně a smysluplně investovat

razantně a systémově kontrolovat

rázně a sympaticky vystupovat

Jaká je vaše dosavadní politická zkušenost, jak vám může pomoci ve volební kampani?

[o]

Moje zkušenosti ať posuzují raději ti druzí. Nemyslím si, že jsem s to já sám posuzovat své zkušenosti. Čerpám z nich, to určitě ano. Ale žádný žebříček stavět nechci. To ať činí ti kolem mě.

Jak by vám zkušenosti z vaší profese pomohly v případě zvolení?

Jsem technik, tak mám blízko k logickému řešení. Technika pomáhá k oproštění problému od balastu a staví jej na úroveň matematické rovnice, jejíž řešení má rozhodně pevnější a logičtější postup než filozofické pojetí. Mám blíž k obyčejné selské logice, a to si myslím se může hodit.

Na co byste se chtěl v Senátu zaměřit a čeho se vyvarovat?

Konkrétní věci vyplývají z činnosti ostatních státních orgánů a nedají se naplánovat. Takže nejsou žádné oblasti, kterým bych se chtěl vyhýbat. Dle nutnosti se toužím angažovat v každé problematice, ve které mi to moje IQ a ostatní znalosti dovolí. Vyvarovat se chci vlastní nepřipravenosti, zbrklého jednání či amatérismu. Hlavně je pro mě důležité udržet si vlastní morální kredit, který mě zatím nikdy v životě nezklamal.

Senát se netěší příliš velké popularitě, co by podle vašeho názoru bylo třeba, aby si image vylepšil?

Poctivě pracovat a hlavně spolupracovat. Senát není záležitostí jedince. Společně se snažit prosadit to dobré. Víte, když o tom tak přemýšlím, tak dobré a funkční věci bývají hezké z pravé i levé strany.

Mohl byste pojmenovat (a popsat) současné největší problémy Českých Budějovic?

Těch je docela velký souhrn. Už ze samotné geografické lokace Českých Budějovic vyplývá dost vážných problémů (kvůli umístění v kotlině zhoršené proudění vzduchu, podzimní inverze). Kvůli absenci okruhových a odlehčovacích komunikací je město přecpané kolonami. Centrum města a náměstí bez zeleně, takže se velice rychle přehřívá. A to je jenom jeden z problémů. Každý sám o sobě vyvolává další a hlubší zabřednutí do oblastí, které se kaskádovitě začnou vynořovat. Pokusím se uvést příklad:

Začnu se zamýšlet, jestli pro nějaký konkrétní projekt v oblasti dopravy byla správně podaná výzva a zda se investice využila skutečně smysluplně a zda občané za investované peníze získali v poměru kvalita-cena skutečně požadovaný výkon. Protože najednou zjistím, že pro posouzení jsou nemálo důležité i výsledky výběrových řízení, začnu se jim věnovat. Potom mohu začít zjišťovat, v jaké vazbě na nějakou konkrétní zodpovědnou osobu vysoutěžené firmy mohou či nemohou být. Tím se pomalu začnu dostávat k možnosti či nemožnosti korupce. To mě začne posouvat dále, protože domněnka je jedna věc a druhá je prokázání. Další věcí se stává konkrétní realizace a provedení určitého projektu z hlediska kvality a jak dalece odpovídá vysoutěžená cena té skutečné, koncové. A to jsem vytýčil jeden jediný směr.

Konkrétních problémů je mnoho, ale jenom rámcově je popsat v omezeném rozsahu není možné. Já bych je snad mohl jednoduše a prostě ve čtyřech odrážkách jmenovat:

-Doprava

-Bydlení

-Sociální bydlení

-Ekologie

Jak byste tyto problémy řešil, jaký názor mají ostatní budějovičtí komunisté?

Ostatní komunisté mají názor stejný, protože nejsem osamělý běžec. Moje kandidatura je vyvrcholením společné práce komunistů. Scházíme se, o problematice diskutujeme a společně hledáme odpovědi na vznikající otázky a připravujeme společná řešení. Čím roztříštěnější totiž budeme, tím méně toho můžeme pro běžného občana udělat, a to je jednoznačně proti našemu zájmu. KSČM byla vždy kolektivní stranou, jejíž předností byla síla kolektivní myšlenky. Ano, můžeme mít své drobné nuance v názorech, ale v zásadních věcech prostě musíme být zajedno.

Popusťte uzdu fantazii. Jak by podle vašich představ měl váš volební obvod vypadat v příštích šesti letech, abyste byl spokojen?

Obvod bude vypadat dobře pouze tehdy, povede-li jej skupina lidí, kteří budou spolupracovat a nebudou shazovat dobrá řešení svých kolegů pod stůl jenom proto, že je nevymysleli sami. Jde přece o správu veřejného majetku v souladu s legislativou státu, požadavky EU, ekologickými hledisky lokace, rozvoje oblasti a přáními i představami občanů, jakož i statisíci dalšími oblastmi. To všechno skloubit dohromady už samo o sobě není vůbec jednoduché. Věci rozhodně neprospěje skupina nespolupracujících lidí. Ve skupině, kde vládne názorová tolerance a důvěra, lze úkoly dělit a zvládne se toho logicky o mnoho víc. Pokud si tito lidé navzájem nedůvěřují, výsledek skupiny odpovídá činnosti sotva jednoho člověka, protože právě díky nedůvěře všichni souběžně řeší jedno a to samé.

Jakým životním krédem se snažíte řídit?

Nemít jen jedno zažité moudro a reagovat na dění pokud možno flexibilně, a hlavně neměnit názory stejně často jako spodní prádlo.

Jiří NUSSBERGER

16. 8. 2018  Jiří NUSSBERGER