Rozhovor Haló novin s předsedkyní Královéhradeckého KV KSČM Věrou Žižkovou

Ať je nás ve Svojšicích co nejvíce

Už se nám blíží celorepublikové setkání KSČM ve Svojšicích. Osvěžte nám, co všechno je obsahem?

Cílem této akce je setkávání lidí nejen z východních Čech, ale z celé republiky. Mohou zde diskutovat jak s vedením strany, tak s poslanci PS PČR, krajskými zastupiteli či kandidáty do Senátu a obecních zastupitelstev. Přáli bychom si, aby lidé odjížděli z této akce nabiti elánem pro další práci. V dnešní pesimistické době, kdy nás sdělovací prostředky neustále straší různými katastrofami, terorismem, vyžívají se v lidském neštěstí a stále vytahují staré kauzy proti komunistům, je potřeba zachovat si lepší, optimističtější pohled na svět. Nic není ztraceno, ale chce to úsilí a dlouhodobé působení. Doufám, že i letošní návštěvníci odjedou ze Svojšic optimisticky naladěni do podzimní volební kampaně.

[o]

Křest ve Svojšicích máte za sebou, pro značný úspěch se ujímáte pořádání této celostátní akce znovu. Jsou třeba nějaké zásadní technickoorganizační věci, na které byste chtěla upozornit?

Připomínám, že akce je tradiční, začaly s ní okresní výbory Hradce Králové a Pardubic. Po zavedení krajských výborů ji pořádáme s pardubickým krajským výborem KSČM už po osmadvacáté. V minulém roce jsme zkoušeli přenášet dění ze Svojšic na naše krajské webové stránky. Letos bychom chtěli v tomto trendu pokračovat. Aby mohlo přenos sledovat co nejvíce zájemců, chceme ho zveřejnit prostřednictvím celostátních webových stránek KSČM. Doufám, že díky našim IT specialistům se vše zdaří.

Jak se vypořádáváte například s parkovací kapacitou?

Parkovací kapacita zatím stačí. Účastníci zaparkují zdarma vedle areálu, a to i s autobusy. Máme domluveno s vedením obce, že můžeme použít v případě velkého zájmu i jiné vyhrazené plochy.

S organizováním je spojena spousta mravenčí práce, je tato práce oceněna straníky, občany a příznivci? Jaké máte po loňsku bezprostřední reakce?

V loňském roce jsme museli čelit mnoha nepříznivým momentům. Změnilo se místo konání, dříve jsme se setkávali po 26 let pod Kunětickou horou, změnilo se datum konání na polovinu září oproti tradiční první zářijové sobotě. Nakonec nám nepřálo ani počasí, bylo dost deštivo. Na každé velké akci se vždy najde nějaký ten nespokojenec, který je po boji generálem, zvláště když je to premiéra bez generálky… Myslím, že to ale nikde neskřípalo. I když třeba pro špatné zdraví nedorazí všichni naši příznivci, jistě by se bez této akce cítili ochuzeni. Mnozí účastníci vydrželi v areálu po celý den a odcházeli spokojeni. Zejména ti, kteří si odnášeli ceny ze vstupenkové tomboly. Pozitivní zde je, že je dost míst k sezení. Letos jsme se vrátili k první sobotě v září a snad i počasí, podle mých zkušeností, bude lepší. To jistě přispěje k dobrému vyznění celé akce.

Jak vzali místní obyvatelé Svojšic tuto již druhou akci, považují ji za svou?

S vedením obce máme výbornou spolupráci, vychází nám vstříc. Areál je v místě, kde hudba z akce nikoho v okolí neruší. I návštěvníci z obce, která má jen 260 obyvatel, kteří se přišli podívat, byli spokojeni. Nezaznamenali jsme žádný negativní přístup.

Organizujete akci spolu s OV KSČM v Pardubickém kraji, jak jste si přerozdělili kompetence a úkoly? A osvědčuje se tato tradiční spolupráce? A s kým konkrétně vám dělá radost spolupracovat?

Takovouto velkou akci již v dnešní době nemůže zajišťovat jen jeden kraj, ať po stránce finanční, tak i pořadatelské. Již tradičně se ruku v ruce oba krajské výbory podílejí na včasné přípravě. Během roku se několikrát sejde organizační štáb, na kterém řešíme zásadní rozdělení kompetencí a úkolů.

Velmi dobrá spolupráce je s předsedou OV KSČM Pardubice Romanem Harmatem, který organizačně zajišťuje především technickou přípravu areálu. Nemohu zde vyjmenovat všechny, bez kterých by se organizování takovéto akce neobešlo, neboť se jedná o desítky lidí. Alespoň takto bych chtěla poděkovat všem soudružkám a soudruhům z OV Rychnova nad Kněžnou, Hradce Králové, Náchoda, Pardubic, Chrudimi a z ostatních OV obou krajů. Bez jejich obětavé přípravy akce a účasti na místě by se naše setkání nemohlo konat.

Jaký připravuje program ve Svojšicích? Jaký bude letos dětský program?

K dobré náladě budou přispívat v kulturní části tři kapely. Po loňském úspěchu opět uslyšíme skupinu Express s hity posledních let, na uvítanou zahraje výborná dechová hudba Pernštejnka a poprvé mezi námi uvítáme duo Revival Morava Karel Gott, Josef Bouda zpěv a Radek Verner klávesy a zpěv, kteří se svolením interpretují na vysoké úrovni zejména Gottovy hity už 12. rokem. Ti se budou líbit snad všem. Jinak budeme tradiční. Návštěvníci mohou zavítat do diskusního stanu, což je také jistý unikát na levicových akcích, mohou se setkat s poslanci i vrcholnými představiteli strany. Děti najdou zábavu v dobře připraveném dětském koutku. Bude tam trampolína, kloboučník Matěj, různé hry a soutěže o drobné ceny.

Chtěla byste některé body programu zdůraznit?

Měsíc po Svojšicích nás čekají komunální volby a někde volby senátní. V programu akce nechybí samozřejmě mítink s levicovými hosty z domova i zahraničí, na němž vystoupí s nejnovějšími informacemi poslanci i vedení strany. Představí se kandidáti do podzimních voleb z některých měst a obcí. Měli bychom zde nabrat hodně sil a elánu do poslední fáze volební kampaně. Naši zastupitelé již tradičně zasedají v mnoha městech a obcích v jejich volených orgánech. Přejme jim i v letošních volbách hodně hlasů, aby mohli co nejvíce ovlivňovat dění v našich městech a obcích. O své příznivce budou usilovat v některých volebních obvodech i kandidáti na post senátorů a senátorek. Také těmto našim kandidátům do Senátu ve volebním klání přejeme úspěch.

Co byste na konec rozhovoru popřála všem účastníkům Svojšic?

Přála bych si, aby se nás sešlo ve Svojšicích co nejvíce, abychom se setkali se svými soudruhy, přáteli z celé republiky a odjížděli domů s pocitem sounáležitosti a nadšení, s tím, že náš boj za lepší svět není marný. Vždyť jedině spojením mnoha lidí můžeme bojovat proti nešvarům dnešní doby. Marxovo heslo »Proletáři všech zemí spojte se!« neustále platí. Jedině v množství je naše síla. Ať je nás ve Svojšicích co nejvíce. Přijďte »pobejt« – k nám do východních Čech.

Roman BLAŠKO

17. 8. 2018  Roman BLAŠKO