Rozhovor Haló novin s Radkem Belejem, kandidátem KSČM na primátora města Most

Cíle si klademe vždy jen ty nejvyšší

Jak vypadá kandidátka ve vašem městě? A myslíte, že obhájíte současný počet zastupitelů?

Přestože jsme všichni starší o čtyři roky, tak průměrný věk 45členné kandidátní listiny KSČM v Mostě je 47 let. Nováčků máme 19. Cíle si klademe vždy jen ty nejvyšší, ale dost také záleží na celostátní politice a ta, jak všichni dobře víme, není nijak růžová. Osobně nikdy v politice netipuji. V rámci naší volební kampaně využijeme všechny dostupné formy, metody a prostředky k získání co největšího počtu voličů. Naše volební kampaň bude kontaktní, přímo ve městě, na ulicích mezi lidmi.

[o]

Jaké jsou podle vás nejpalčivější problémy vašeho města?

Jednoznačně stoupající kriminalita a zneužívání sociálních dávek. Město Most začíná být doslova zaplavováno přílivem nepřizpůsobivých občanů z jiných obcí, měst i států. Většina našich slušných spoluobčanů se cítí ohrožena. Stoupající agresivita a drzost nepřizpůsobivých značně graduje. Po volbách budeme mj. navrhovat a prosazovat ve vyloučených lokalitách početně vyšší obsazení, navýšení a posílení hlídkové služby. Znemožnění zneužívání sociálních dávek. Schvalování místních vyhlášek k zabezpečení většího bezpečí a pořádku na území města, včetně nulové tolerance hazardu.

Tedy jaké programové priority KSČM v Mostě jsou?

Ve stručnosti uvedu, že programové priority jsou: zdravotnictví, bezpečný domov a ulice, oblast školství, kultury a sportu. Dále územní rozvoj města, sociální péče, doprava a životní prostředí.

Pojďme teď k ožehavějšímu tématu, a tím je prolomení těžebních limitů na Mostecku, jaké je vaše programové stanovisko?

Již v roce 2010 v okresní organizaci KSČM proběhla diskuze, která byla zaměřená na problematiku prolomení limitů těžby uhlí. OV KSČM v Mostě, kterého jsem zároveň předsedou, pečlivě prostudoval aktualizaci státní energetické politiky vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Snažili jsme se o maximálně citlivý přístup k dané problematice. Výsledný postoj OV KSČM je pak výsledkem důkladného posouzení přínosů prolomení limitů těžby v celém Ústeckém kraji. Byli jsme tedy v Mostě první, a to nejen v rámci našeho města, kraje, ale i republiky, kdo dal jasné kladné stanovisko k prolomení těžebních limitů v Ústeckém kraji.

A co rekultivace krajiny, pokud vím, tak postupně probíhá. Mýlím se?

Rekultivace krajiny byla schválená daleko před rokem 1989. V okolí města a obcí jsou rekultivace prováděny tak, aby vytvářely pro své obyvatele krásné prostředí v podobě vodních ploch, lesů, příměstských rekreačních zón, hřišť, sportovišť, zahrádkářských osad. Na prostorné Velebudické výsypce vznikl moderní dostihový areál Hipodrom, golfové hřiště. Postavil se závodní automobilový okruh, mostecký Autodrom. Jezera Matylda a Benedikt se proměnila v účelné příměstské centrum sportu i rekreace. Na další zrekultivované ploše je v provozu letiště. Velkým fenoménem se stává Mostecké jezero. I toto jsou pozitiva těžby uhlí.

To je zajímavé, a co myslíte, ohrožuje nás vyčerpání energetických zdrojů?

Momentálně vyčerpání energetických zdrojů ještě nehrozí, ale je potřeba již dnes přemýšlet a dát jasný kurz do budoucnosti. Řešením do dalších let a desetiletí je kombinace fosilních zdrojů, jaderné energie, ale také obnovitelných zdrojů. Vědecké výzkumy jasně ukazují, že ještě dalších 20 let budou fosilní zdroje stále dominovat.

Co byste vy osobně přál občanům a voličům Mostu?

Našemu městu Most bych přál pouze spokojené a šťastné lidi, kteří se nemusejí obávat toho, co přinese budoucnost, a nebudou mít strach, že jejich děti budou žít v bídě, bez pořádné práce a ohrožovány vysokou kriminalitou.

Roman BLAŠKO

18. 8. 2018  Roman BLAŠKO