Rozhovor Haló novin s Václavem Šenkýřem, vedoucím kandidátem KSČM pro volby do Zastupitelstva statutárního města Děčína

O funkce neusiluji, chci pomoci celku

Co se vám v minulém období povedlo a co podle vás zůstává největším problémem vašeho města?

Přes dočasně ztížené životní podmínky pro obyvatele po dobu výstavby se podařilo prosadit zprůjezdnění města vybudováním takzvané Vilsnické spojky. Podobně zajistit renovaci infrastruktury vodovodního, plynového a kanalizačního rozvodu ve městě. To jsou pozitiva. Pokud jde o největší problémy našeho města, tvoří je soužití se sociálně nepřizpůsobivými občany.

[obrazek]

Jak byste zlepšil bezpečnost obyvatel?

V úsilí za bezpečný Děčín chci prosazovat posílení městské policie personálně i materiálně. Podporovat rozšíření a modernizaci kamerového systému. K posílení bezpečnosti v dopravě potřebujeme vybudovat dětské dopravní hřiště.

Jak může radnice řešit sociální situaci obyvatel? Je podle vás řešením vyhlašování takzvaných bezdoplatkových zón, aby se tam mohli nestěhovat sociálně slabí a často nepřizpůsobiví lidé z jiných obcí?

Budeme prosazovat vybudování takzvaných startovacích bytů pro mladé a sociálně slabé rodiny s nájemným, stanoveným vyhláškou města. Budeme prosazovat vybudování nového domova pro seniory. Jako člen politické strany KSČM podporuji její politiku usilující o takové společenské uspořádání, kde by nevznikaly sociálně vyloučené lokality, sociálně slabí občané a bezdomovci vůbec. Prostě socialismus zbavený předchozích nedostatků.

Jaké jsou vaše priority pro nadcházející volební období a na co se po případném zvolení zaměříte?

Pokračovat v prosazování »filozofie«, kdy budou zvolení zastupitelé podporovat a prosazovat vše, co bude ku prospěchu obyvatelům města, bez ohledu na to, zda návrh bude předložen z koalice, opozice nebo veřejnosti.

Jaký volební výsledek byste považoval za úspěch?

Dosáhnout přibližně stejného výsledku jako pro toto volební období. Větší počet zvolených zastupitelů za KSČM bych v současných podmínkách považoval za prémii navíc.

Jaké je vaše současné povolání a cítil byste se na primátora města?

V současnosti působím v podnikatelské sféře jako osoba samostatně výdělečně činná. Vedle toho, že jsem založil včelí farmu v Českém středohoří, pracuji na základě živnostenského oprávnění jako ekonomický a organizační poradce.

Zda bych se cítil na funkci primátora města? Z hlediska životních a manažerských zkušeností, kdy jsem začínal od výrobního závodu ve funkci mistra, pak dále alespoň ve stručnosti ve funkci ředitele závodu, děkana fakulty vysoké školy až po funkci náměstka ministra vlády ČR, by to mohlo být považováno za dobrou přípravu. Byl bych však rád, kdyby se podařilo do této funkce zvolit někoho dobře připraveného, avšak mladšího. Osobně o tuto funkci neusiluji. Vyrůstal jsem a dozrával v podmínkách, kdy jsem si nikdy o žádnou funkci neříkal. Vždy jsem byl k výkonu té které funkce povolán. Prostě »matka strana« zavolala a bylo to. Dnes se vyhlašují na mnohé řídicí funkce bez přípravy konkurzy. I kdybych byl mladší, asi bych se nikdy nepřihlásil, protože bych měl pocit, že se vnucuji.

Jaké máte koníčky?

Včelaření. Zprostředkovává bezprostřední kontakt s přírodou. V mladším věku jsem pilotoval sportovní motorová letadla. To člověku vyčistilo hlavu.

Jaké máte dobré vlastnosti, případně, chcete-li, řekněte i zlozvyky…

Podle mého schopnost rozlišovat podstatné od méně podstatného, rozlišovat příčinu a následek. Pokud jde o zlozvyky, někdy netrpělivost a neústupnost.

Čeho byste chtěl v politice dosáhnout?

Osobní ambice nemám. Chci pomoci celku.

Jiří NUSSBERGER

25. 8. 2018  Jiří NUSSBERGER