Rozhovor Haló novin se Zuzanou Böhmovou, kandidátkou KSČM do Senátu ve volebním obvodu Prostějov

Do politiky mě přivádí snaha něco změnit

Jste jednou ze sedmi žen-kandidátek KSČM z 27 senátních volebních obvodů, kde probíhají na podzim senátní volby. Tedy čtvrtina všech kandidujících v barvách KSČM jsou ženy. Je to podle vás málo, nebo to odpovídá současné míře angažovanosti žen?

Domnívám se, že to odpovídá současné angažovanosti žen v KSČM a v politice jako takové. Ženy se raději věnují rodině a nemají tolik zájem se podílet na politickém životě, případně kariéře v politice.

Co by mohlo zlepšit možnosti zapojení žen do politické práce v Komunistické straně Čech a Moravy?

Jde o velice složitou otázku, stejným způsobem se můžeme bavit i o tom, proč se neangažují v politice například mladí lidé. Nedomnívám se, že by mohlo být řešením zavádění různých kvót na počet žen či mladých v politice. To bychom se mohli dostat do stavu, kdy bychom pro splnění těchto kvót museli na tato místa dávat kohokoli bez ohledu na jeho schopnosti a kvalifikační předpoklady.

[o]

Důležité pro zapojení žen může být vytváření příznivého prostředí pro jejich působení, v podobě hlídání dětí při schůzích apod. Neméně důležitá je však i aktivita našich poslanců při prosazování našeho politického programu, který by ženám pomohl, ať se to již týká především finančně dostupných jeslí, mateřských školek, pružných pracovních úvazků… Ženám by tak odpadlo mnoho starostí okolo rodiny a mohly by napnout své pozitivní síly i v rámci politického života.

V čem může být ženský prvek či ženský princip v politice důležitý? Stále je podle České ženské lobby nízké zastoupení žen v politice u nás, dokonce mírně horší než v předchozím roce. Upozorňuje na to i aktuální zpráva Social Watch ČR, o čemž jsme informovali.

Ženský prvek by mohl vnést podle mého názoru čerstvý vítr, více nových nápadů a neotřelé pohledy na různé věci, především ty, které se týkají každodenního života, starostí o děti, sociální či zdravotní problematiky. Když se však občas koukám především na pravicové političky, nemusí to být vždy pravidlem.

Co vás přivedlo do politického života? Kde se politicky realizujete?

Do politického života, ke vstupu do KSČM, mne přivedla především snaha něco změnit v naší společnosti, především v oblasti sociální – dostupné bydlení pro mladé rodiny, výstavba domovů pokojného stáří, starostlivost o staré lidi jako celek apod. V rámci KSČM působím jako členka Komise žen ÚV KSČM, byla jsem místopředsedkyní Městského výboru KSČM v Prostějově či předsedkyní ZO KSČM mladých. V letech 2012-2016 jsem byla členkou Komise majetkoprávní Rady Olomouckého kraje a v tomto funkčním období jsem členkou Bytové komise Statutárního města Prostějov. Angažuji se i ve spolcích, například ve Společnosti česko-kubánského přátelství.

Můžete se našim čtenářům a čtenářkám představit? Profese, rodina…

Vzhledem k tomu, že kandiduji do Senátu PČR, překročila jsem již věkovou hranici 40 let. Mám středoškolské vzdělání, obor ekonom obchodu, v současné době však pracuji jako operátorka výroby v jedné z řady montoven na okrese Prostějov, kde kromě toho jsem i členkou Rady zaměstnanců. Jsem rozvedená, mám dceru Kateřinu a bydlím spolu s ní a s mým partnerem v malebné vesničce v blízkosti Prostějova. V domečku spolu s námi bydlí i kočka Clea.

Vzhledem k vašemu věku se jistě ve volební kampani zaměříte také na mladé…

Ano, mladí jsou určitě jednou se skupin, na které se zaměřit chci, respektive již jsem se zaměřila. Rozhodně však nejde o jedinou skupinu, na kterou bych se chtěla zaměřit. Důležití jsou pro mě i důchodci a především ti, kteří pracují v různých montovnách a dalších firmách na okrese Prostějov a na Kojetínsku.

S mladými se snažím setkávat při různých příležitostech, a to jak s těmi v rámci KSČM, tak především mimo ni. Řada z nich se účastní i každoročního výšlapu na Kosíř, který pořádá OV KSČM Prostějov a nad jehož konáním jsem v letošním roce přijala záštitu. Ráda také pracuji s dětmi a podílím se na spolupořádání různých soutěží pro ně.

Jak vlastně vypadá váš plán setkávání s voliči a voličkami, co jste už absolvovala a co máte ještě před sebou?

V rámci svého volného času se snažím být co nejvíce mezi občany na různých akcích a diskutovat s nimi, ať již jde o akce stranické, tak především apolitické – hody, koncerty, sportovní, kulturní a společenské akce. Ráda s lidmi diskutuji, zjišťuji jejich problémy, i to, co je trápí, a zároveň se s nimi bavím o řešeních, která jako politická strana nabízíme, i o tom, co bych ráda v Senátu prosazovala já sama.

Před sebou toho pak mám ještě více, kromě účasti na již zmíněných apolitických akcích plánujeme spolu s mým týmem štafetu po větších obcích a městech mého volebního obvodu, kde bych se ráda v rámci kontaktní kampaně setkávala se svými potenciálními voliči, a zároveň plánuji několik společných mítinků s našimi kandidáty pro komunální volby v některých městech, kde kandidujeme i v komunálních volbách.

Čemu se ve vaší kampani hodláte nejvíce věnovat, kde tedy podle vás vidíte nějaký největší současný problém, který se projevuje například i na Prostějovsku a v části Přerovska?

Těch problémů je podle mého názoru několik a shrnula jsem je i do svého volebního dvanáctera. To nejdůležitější, co se týká mého regionu, je především to, že namísto montoven a skladů, které tu jsou tak hojně »rozesety«, musí zde být vytvářena místa pro kvalifikovanou pracovní sílu. S tím souvisí i ten fakt, že mzdy musí být k žití, a ne k přežití. Mzdy zde jsou hluboko pod celostátním průměrem. Samozřejmostí, která však není zde pravidlem, je, aby i zahraniční firmy musely dodržovat české zákony. Rovněž každý, kdo poctivě pracuje, musí mít nárok na finančně dostupné bydlení.

Velkým problémem měst a obcí Prostějovska a Kojetínska jsou i osoby programově se vyhýbající práci, ty musí být motivovány pracovat. Mezi mé další priority pak patří kvalitní bezplatná zdravotní péče a školství, za celoživotní poctivou práci důstojné stáří, zemědělská půda musí být využívána za účelem zemědělské výroby, a ne na stavbu dalších montoven a skladů. Naše přírodní bohatství vč. vodních zdrojů musí být v rukou státu. Poslední a asi nejdůležitější věcí, se kterou jdu do voleb, je to, že Senát musí zastupovat zájmy nás občanů, nikoli elit.

Je nějaká politická událost poslední doby, která vás rozhodila, nebo naopak inspirovala pro vaši politickou práci či upevnila vaše názory?

To je těžká otázka, určitě těch inspirací pro mou politickou práci je mnoho, a nejen z poslední doby. Rozhodí mne pak vždy lidské neštěstí a naopak potěší lidská solidarita, proto pro mne poměrně šokující byly zprávy o tragických požárech v Řecku, při kterých zahynuly desítky lidí vč. dětí, které jejich matky do poslední chvíle svíraly v náručích. Tyto zprávy mne vždy rozesmutní, zároveň dokazují obrovské množství lásky, kterou dokážou matky dávat svým dětem do jejich posledních okamžiků, a sílu žen.

Nová ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se chce ve funkci zaměřit i na podporu mladých rodin, rodičovství, na děti ohrožené chudobou. Předpokládám, že toto její zaměření shledáváte správným. Proč je to tak důležité?

Zcela jistě toto za správné považuji, otázkou je, jestli to však nová paní ministryně skutečně splní. Podobných slibů bylo za uplynulých vlád mnoho, ale »skutek vždy utek«. Zůstalo vždy pouze u slibů. Proto je nutné paní ministryni tyto její sliby opakovaně připomínat a zároveň přicházet s vlastními iniciativami, což bych v Senátu skutečně chtěla. Podpora mladých rodin vč. samoživitelek a samoživitelů, kteří bývají nejvíce ohroženy chudobou, a rodičovství je nutná pro to, aby se zvýšila porodnost v České republice a zároveň děti mohly vyrůstat a být vychovávány v důstojných podmínkách a nepoznaly nedostatek a bídu.

Monika HOŘENÍ

28. 8. 2018  Monika HOŘENÍ