Rozhovor Haló novin s Alenou Vitáskovou, předsedkyní Institutu Aleny Vitáskové

Čemu může nahrávat současný chaos na ERÚ

Jak jako bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vnímáte současnou situaci na tomto úřadě?

V zájmu občanů našeho státu je mi lidsky líto, kam až situace na ERÚ došla. Jak se politici chovají k nezávislému úřadu, který má jako jedno ze základních poslání hájit oprávněné zájmy účastníků energetického trhu a chránit spotřebitele. Jsem si naprosto jista, že se mně a mým spolupracovníkům podařilo tuto literu zákona plnit a to v plném rozsahu, když jsem úřad plných šest let řídila.

[o]

Můžete být konkrétní? V čem podle vás politici selhávají?

Je to celá řada pochybení, ke kterým došlo. Jedním z nich byla novela energetického zákona, která vstoupila v platnost v lednu 2016 a jíž jsem rozsáhle kritizovala. Novela energetického zákona byla paskvil a trvám si na této kritice i nadále, poněvadž se mé výtky v plném rozsahu naplňují. Rada ERÚ, která je pětičlenná a Úřad řídí po ukončení mého mandátu předsedkyně jako kolektivní orgán, a to od 1. srpna 2017, přinesla jen nejasnosti a střety mezi samotnými radními. Jak pak muže tak důležitý orgán fungovat? Víte, jaké jsou tlaky na ERÚ ze všech stran? A členové Rady se mezi sebou hašteří, nedodržují zákony a zajímá je především zvýšení jejich platu! Prostě je mi z toho nanic.

Dále nemohu souhlasit s tím, že politici, a je mezi nimi i premiér Andrej Babiš, kritizovali tunel do veřejných financí prostřednictvím nastavení podpory pro obnovitelné zdroje, konkrétně »fotovoltaický boom«, najmenují do rady pracovníka, který se v minulosti plně podílel na této »akci«. To normálnímu občanovi, který ty miliardy pak musí povinně platit, zůstane rozum stát!

Jestli tomu dobře rozumím, tak Rada ERÚ není funkční? To přece není možné, aby úřad, který rozhoduje, kolik budeme povinně platit za energie, tj. regulované ceny plynu, elektřiny a usměrňované ceny tepla, nepracoval tak, jak má?

Již jmenování členů Rady v roce 2017 bylo podivné. Upozornila jsem na skutečnost, že se radním stal Ing. Rostislav Krejcar, spoluzodpovědný za nastavení výkupních cen mimo jiné i u fotovoltaik, což znamenalo neskutečný boom v roce 2010 a miliardové dopady do našich peněženek. Tehdejší premiér Sobotka si z toho hlavu nedělal, asi tam potřeboval mít »své odborníky« na ceny. To, že se po nástupu Andreje Babiše situace opakuje a naopak zájmové skupiny na posilování podpory obnovitelným zdrojům mají zelenou, je již zarážející. Za tím vidím politický zájem zopakovat »vydařený« lup, jaký se tu odehrál v roce 2010. Nevinní byli stíhání a dokonce souzení a někteří odsouzení, a ti, co to způsobili, se vracejí na »místo činu«, aby mohli ožebračovat obyčejné lidi, a dokonce se těší oblibě vlád a politiků? Tak to je již za hranou všeho.

V posledních dnech jsme mohli zaznamenat, že se situace na ERÚ vyhrocuje? Co se vlastně stalo?

Totální kolaps nastal nezákonným odvoláním předsedy Rady ERÚ Vladimíra Outraty a jmenováním nového předsedy Rady ERÚ Vratislava Košťála. Je to obdobná situace, jako když jsme měli dva policejní prezidenty, dva generální ředitele vězeňské služby. Byl porušen energetický zákon, byla porušena nezávislost ERÚ a politický zásah bude mít určitě dohru i v Bruselu. Nicméně na tuto nezákonnost jsem upozornila nejen státní zástupce, ale i politiky, aby sjednali nápravu. Jak vidíte, dny běží a nic zásadního se neodehrálo. Asi způsob, jaký bývá u nás obvyklý, necháme to vyhnít, však daňový poplatník škodu zaplatí.

Tak jsem podala podnět k šetření z podezření ze spáchání trestního činu, zvlášť závažného zločinu osob, které se na jmenování a odvolání podílely. Byli to někteří členové vlády Andreje Babiše.

Čeho se občané mohou obávat, když je ERÚ v takovém stavu?

Chaos na ERÚ nenahrává ani regulovaným subjektům, ani dalším účastníkům energetického trhu a vůbec již ne občanům. Musíme brát v úvahu, že cenová rozhodnutí, která jsou platná v oblasti regulovaných cen plynu, elektřiny, věcně usměrňované ceny tepla, dále výkupní ceny a zelené bonusy pro obnovitelné zdroje, kontroly atd. nemusí být platné, pokud některé straně nebudou vyhovovat.

Každý z účastníků energetického trhu, občanem počínaje a velkými distributory konče, může zpochybnit vydané cenové rozhodnutí a požádat příslušný soud o stanovisko. Pak může nastat situace, že cenové rozhodnutí nebude platit. Jako zásadní považuji již zaslané výtky z Evropské komise, že Česká republika porušuje unijní pravidla a legislativu. To je pochopitelně následně sankcionováno.

Očekávám, že se pod rouškou chaosu na ERÚ připravuje lumpárna, kterou zaplatí občané. Bude to podpora pro biometan, to jsou ty miliardy, které jsem kritizovala po mém nástupu na ERÚ v roce 2011 a za mého působení jsem na tuto podporu nevyplatila ani korunu. Tam já vidím čertovo kopýtko, chaos a malá domů pro partu HIC!

Jiří NUSSBERGER

1. 9. 2018  Jiří NUSSBERGER