O manipulaci u Moravce

V neděli večer nám Česká televize znovu představí jedno ze svých výchovných témat. Pan Moravec si pozval velmi fundované hosty, včetně mé spolužačky Jiřiny Šiklové. Půjde v něm o to ukázat, jak totality, tedy především ta předlistopadová, manipulovaly s lidmi. Budeme si pak, tedy ti, co vydrží se na to koukat, víc vážit »své dnešní vybojované svobody«. Nyní totiž není nejen žádná totalita, je demokracie, a není ani manipulace s lidmi. Každý je svobodný, může vyslovit svůj názor a nikdo ho za to nebude šikanovat.

[o]

Tedy v hospodě anebo při chytání ryb. Čili teoreticky. Praxe je totiž jiná. Média v soukromých rukách budou totiž těžko hlásat názory odporující majiteli. Že není dost příkladů, že ten, kdo se pokusil šířit jiné názory, skončil? Je tu prý také veřejnoprávní televize a ta se neřídí příkazy nějakého majitele, ale nás všech. Nevím sice jak, ale budiž. Členové Rady, kteří do malé míry »do toho« mohou mluvit, jsou vybíráni opět mocnými. A běda, že by se mezi ně dostal komunista. Tato představa vyvolává u vybíratelů přímo osypky. Prostě je demokraticky nezvolí. A tak veřejnoprávní plní záměry pravicových složek společnosti. Pokračuje tak dávná »televizní válka« o pozice, kterou tak nadšeně podporoval i se svým spacákem Jan Ruml. Jenže ten »boj« probíhá veskrze mezi demokraty. O to, která skupina televizi více bude ovládat. A tam komunisté a další podobně smýšlející nepatří.

A jsme u manipulace lidmi. Je ona dřívější manipulace větší než ta dnešní? Odpovězte si sami.

Jaroslav KOJZAR

1. 9. 2018  Jaroslav KOJZAR