Papež o vodě

Papež František vyzval v sobotu k boji proti znečišťování světových moří a oceánů plastem. Postěžoval si rovněž na nedostatek účinných opatření na ochranu vody. Přístup k vodě by podle nejvyššího představitele katolické církve měl být právem každého člověka.

»Nemůžeme dovolit, aby naše moře a oceány byly pokryty rozsáhlými poli plovoucího plastu,« řekl František, podle kterého je nutné přijmout konkrétní opatření pro boj s tímto »stavem nouze«. »Musíme se modlit, jako by vše záviselo na Boží prozřetelnosti, a musíme pracovat, jako by vše záleželo na nás,« doporučil papež. Opatření na ochranu moří a oceánů je nutné podle Františka přijímat na mezinárodní úrovni. Za nepřijatelnou pak označil privatizaci vodních zdrojů na úkor »lidského práva na přístup k tomuto statku«. Papež František o nutnosti ochrany životního prostředí hovoří velmi často, v roce 2015 dokonce věnoval tomuto tématu celou svou druhou encykliku. V ní vyzval země světa, aby snižovaly množství skleníkových plynů v ovzduší.

(čtk)

3. 9. 2018  (čtk)