Podpora instalace kogeneračních jednotek se má do budoucna ještě zásadně zvýšit

Zájem o kogenerační jednotky, zařízení pro souběžnou výrobu elektřiny a tepla, v České republice roste. Výkonný ředitel oborového spolku COGEN Czech Milan Šimoník uvedl, že v posledních letech přibývá v tuzemsku každý rok asi 30 megawattů (MW) výkonu v rámci instalace nových kogeneračních jednotek s plynovými motory. Ke konci letošního roku bude podle něho celkový výkon takových zařízení v ČR činit asi 350 MW.

»Typickou oblastí instalace kogeneračních jednotek je náhrada dosluhujících plynových kotlů v sídlištních a městských výtopnách nebo ve firmách. To jsou zdroje o velikosti stovek kilowattů (kW) až jednotek MW a tam je stále prostor pro další rozvoj. Mikrokogenerace, tedy zdroje do velikosti 50 kW jsou zatím stále relativně drahé a méně účinné. Ale i v tomto segmentu očekáváme do budoucna větší rozvoj,« řekl Šimoník. Odhaduje, že do roku 2030 by mohl být v ČR celkový výkon kogenerací s plynovými motory až 1000 MW. Instalovaný výkon největší české jaderné elektrárny v Temelíně je asi 2000 MW.

Lídrem trhu kogenerací je společnost ČEZ Energo, ve které vlastní 50,1 procenta společnost ČEZ a 49,9 % třebíčská firma Tedom. Firma aktuálně provozuje 119 kogeneračních jednotek v 64 lokalitách ČR. Mezi zákazníky jsou podle společnosti teplárny, průmyslové podniky, nemocnice, hotely, školy nebo obce, které kogenerační jednotkou doplňují dosluhující zdroje v rámci centrálního zásobování teplem.

Proti loňskému prvnímu pololetí stoupla v prvních šesti měsících letošního roku výroba elektřiny z kogeneračních jednotek ČEZ Energo meziročně o osm procent na 139 000 megawatthodin (MWh), výroba tepla pak o čtyři procenta na 690 terajoulů (TJ). »Od konce roku 2010 se nám podařilo zvýšit počet provozovaných lokalit čtyřikrát a další místa přidáme letos,« uvedl generální ředitel ČEZ Energo David Bauer.

Trvalý zájem o kogenerační jednotky eviduje podle marketingového manažera Vlado Murára i samotný Tedom. »Proti loňskému roku jsme v tržbách o několik procent výše,« řekl. Firma podle něj očekává, že zájem o úsporné technologie bude stoupat úměrně tomu, jak poroste cena elektřiny. Ceny kogeneračních jednotek na bázi spalovacích motorů ve výkonech od 30 kW do 1 MW se podle něj pohybují v řádu jednotek milionů korun.

Analytik společnosti ENA Jiří Gavor podotkl, že kogeneracím prospělo, když po období legislativní nejistoty schválila Evropská komise v březnu minulého roku podporu pro zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) postavené v letech 2016 až 2020. »Ještě větší stimul očekávám od nyní právě připravované novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Zatímco v současnosti je podpora kogenerace vypisována pouze na rok a není na ni právní nárok, tak nově bude stanovena na 15 let. To zásadně zlepší podmínky financování nových instalací,« dodal Gavor.

Zatímco z klasických elektráren se teplo vznikající při výrobě elektřiny vypouští bez užitku do okolí, kogenerační jednotka ho využívá k vytápění nebo přípravě teplé vody. Podle propagátorů tím šetří palivo i peníze a navíc garantuje vysokou účinnost využití energie. Ta podle dostupných údajů přesahuje 90 procent, což znamená nižší emise škodlivých látek do ovzduší. Jako palivo je využíván plyn.

(ici)

4. 9. 2018  (ici)