Odkaz prezidenta budovatele

ČT 24 odvysílala v neděli večer hodinový dokument Robert Kvaček a Jindřich Dejmek o Benešovi, kde tito dva známí čeští historici u příležitosti včerejšího 70. výročí úmrtí dlouholetého ministra zahraničí a druhého čs. prezidenta, prezidenta budovatele, zhodnotili celý život jedné z nejvýznamnějších osobností našich dějin, prof. PhDr. et JUDr. Edvarda Beneše, pochopitelně s akcentem na jeho politickou dráhu a rozhodující význam, kterým se zapsal mj. do procesu vzniku Československa před 100 lety.

[o]

O profesoru Robertu Kvačkovi je známo, že jako jeden z posledních pamětníků Edvarda Beneše má k tomuto skvělému diplomatu a člověku velmi blízko, přední historik Historického ústavu Akademie věd ČR Dejmek je zase autorem korektní Benešovy biografie (stejně jako lze doporučit nedávno vydanou od Antoine Marése Edvard Beneš. Drama mezi Hitlerem a Stalinem), takže opak časté nekritické honby, v duchu po bitvě každý generálem, na řešení nejspornějších historických událostí, které prezidentu budovateli dějiny přichystaly. Žádné absurdní »dokumentární romány« jako ten Sidonie Dědinové Edvard Beneš likvidátor, kde se dozvídáme, že byl prý »jednou z nejtemnějších postav českých dějin«, protože »všemi prostředky, včetně krvavých, potlačoval domácí i exilovou opozici, až oslabil imunologický systém Československé republiky« a že »po květnu 1945 padly Benešovým zločinným machinacím za oběť miliony německých občanů«.

Možná si říkáte, proč tak úchylným nesmyslům vůbec dávám prostor. On totiž ale Beneš není jen obětí ultrapravicových výpadů (zejména kvůli Mnichovu a tomu, že podepsal demisi nekomunistických ministrů v únoru 1948), stejně tak proti němu (právě kvůli Mnichovu) útočí dodnes nejrůznější nejpevnější »vlastenci«, včetně těch »zleva«, kteří jsou přesvědčeni, že bychom tehdy Hitlera porazili, a i kdyby ne, tak že jsme se měli za každou cenu bránit - i kdyby byla výsledkem Praha stejně tak rozbombardovaná jako o rok později Varšava. Že bychom si ale zachovali národní hrdost atp. No, nevím. Myslím, že tu jsme si zachovali i tak - nejen výsledek 2. světové války je toho důkazem, a ani dnes nejsme o nic horšími vlastenci a Slovany než třeba Poláci.

Fakta? Edvard Beneš byl nejen výtečným diplomatem, který musel brát v potaz mj. všechny záludnosti mezinárodního práva, ale byl i ryzím demokratem, který celý svůj život zasvětil úsilí o sociálně spravedlivější svět. I za to si podle mne zaslouží náš respekt a úctu. Můj tedy bude mít beze zbytku až do konce mých dní.

Roman JANOUCH

4. 9. 2018  Roman JANOUCH