Rozhovor Haló novin s Vladimírem Mouchou, lídrem kandidátky KSČM v Kladně

Obchodu s chudobou jsme se rázně postavili

V Kladně se v končícím volebním období komunisté podíleli na správě města, vstoupili do vládní koalice a vy sám jste zastával post náměstka primátora. Byli jste úspěšní?

Věřím, že byli a že to občané ocení. Opozice samozřejmě nikoli. Ta nyní dělá vše možné i nemožné pro to, aby se dostala zpět na radnici. Používá k tomu i polopravdy a dezinformace, kterými se snaží očernit naše projekty, a tím získat politické body.

Činnost rady města však hodnotím velmi kladně. Zasedli v ní lidé, kteří chtějí svými rozhodnutími posouvat město ve všech směrech. Přestože jsou v radě tři politické subjekty (KSČM, ANO, Volba pro Kladno), práce v ní odvedená je na vysoké profesionální úrovni. Kdyby taková profesionalita vládla v minulé radě, mohli jsme být v rozvoji města mnohem dále. Bohužel, po minulé radě jsme museli řadu projektů křísit a dodělat, například opravu městského divadla.

[o]

Jaké jsou vaše programové priority pro tyto volby?

Naší hlavní prioritou jsou projekty v sociální oblasti. Obecně městská populace stárne a my musíme na tento trend reagovat různými typy sociálních, ale i zdravotních služeb. Například odlehčovacími službami pro seniory, rozšířením mobilního hospice a zřízením lůžkového hospice, který v Kladně dlouhodobě chybí. Byl zahájen zkušební provoz sociální služby seniortaxi, který dává seniorům další možnost zkvalitnit svůj život. Pro neslyšící je připraven projekt on–line tlumočení, který bude zaveden na magistrátě města, na odboru správních agend na náměstí Svobody a také na sociálním odboru magistrátu. Zahájili jsme též jednání s jednotlivými odděleními Krajské nemocnice Kladno o tom, zda by se do tohoto projektu zapojila. Neopomínáme ani bezpečnost občanů a životní prostředí.

Takřka nekonečné jsou diskuse o modernizaci železniční trati Kladno – Praha. Věříte, že na ni někdy konečně dojde?

To je v prvé řadě otázka na zastupitele šesté pražské části a její občany. Dilema, zda stavět, či nikoli dva tubusové tunely, musí vyřešit hlavně oni. Zdvoukolejnění zbylé části od Ruzyně do Kladna už není tak náročné jako pražská část dráhy. A jestli věřím? Jsem ateista, ale nechám se mile překvapit.

Jaké jiné dopravní problémy Kladno trápí? Co by nejvíce město v této oblasti potřebovalo?

Tuto otázku musím rozdělit na dvě části. Na komunikace a samotnou dopravu. Kladenská radnice se snaží opravovat páteřní i ostatní komunikace města. O prázdninách začaly opravy v Pražské ulici a skoro dvoukilometrový úsek bude v těchto dnech uveden do provozu. Stejně tak komunikace v ulici Cyrila Boudy, kde bude středový pás navíc osázen stromy. Zároveň zde došlo k rekonstrukci chodníků. V neposlední řadě je to celková rekonstrukce náměstí Edvarda Beneše. A také kraj začal opravovat Doberskou ulici. Kromě těchto velkých oprav probíhaly opravy křižovatek u městského divadla a na křižovatce ulic Petra Bezruče a Cyrila Boudy. Do budoucna je potřeba napojit síť MHD na lokalitu Švermov-Korea.

Na jaře kladenská radnice vzbudila rozruch, když u některých krajských komunikací rozestavěla značky upozorňující na »tankodromy ve správě Středočeského kraje«. Je opravdu situace tak katastrofální?

My nechceme podobnými akcemi vytěžit laciný politický kapitál. Ty silnice nám upřímně leží na srdci a chápeme nářky řidičů. Co víc máme dělat, když například silnice v ulici Milady Horákové je ve správě kraje? Radnice veškeré podklady - územní rozhodnutí i povolení stavby - předalo na kraj v červnu 2016 a na kraji bylo opravu silnice vysoutěžit a zaplatit. Do současné doby se nic takového nestalo. A od některých opozičních politiků před podzimními komunálními volbami slyšíme, že za stav, který nyní je, je odpovědná stávající koalice na kladenském magistrátu. V takové situaci musíme nahlas a kategoricky prohlásit: Není to pravda!

Vášně před časem vzbudilo rozhodnutí kladenského magistrátu o změně územního plánu, která umožní v lokalitě Růžové pole postavit hypermarket Globus. Jaký názor na to měli komunisté? Je pravda, že lidé ve většině vznik obchoďáku podporovali?

Začnu od konce. Ano, kladenští občané zastavění území Růžového pole ve většině podporovali.

Nyní musím ale situaci obšírněji vysvětlit a podtrhnout důležitá fakta, protože někteří opoziční politici si právě na tomto projektu postavili svůj »volební program«.

Dotčený pozemek sice leží na území Kladna, ale město ho nevlastní. Pozemek patří obci Velké Přítočno. Již před více než rokem společnost Globus oslovila majitele pozemku s tím, že by chtěla postavit na tomto pozemku hypermarket. Tento projekt byl představen i městu, které však s návrhem řešení, tak jak byl předložen, nesouhlasilo a sdělilo podmínky, za jakých by na stavbu přistoupilo. Patřilo k nim dobudování multifunkčních sportovišť a zároveň výstavba zhruba 500 bytů pro občany. Investor s podmínkami souhlasil a rada města po průzkumu veřejného mínění v místě stavby, který prováděla renomovaná společnost a který ukázal podporu občanů stavbě, předložila tento záměr do zastupitelstva, kde byl tento záměr schválen.

Pak začala kampaň aktivistů. Tvrdí, že spodní vody Růžového pole napájejí přilehlou rekreační oblast Bažantnice a přerušením těchto vodních cest by mohlo dojít k vysychání lesoparku i bažantnického rybníka. Proto jsme nařídili provést ještě sondáž spodních vod, aby se s klidem mohlo říci, zda je možné, či nemožné na tomto pozemku stavět. Stavět se bude jen tehdy, pokud nebude hrozit žádný negativní dopad na životní prostředí.

Znova říkám, že zastupitelstvo zatím odsouhlasilo jen záměr možné budoucí výstavby. A komunisté s tímto záměrem souhlasí.

Nedávno jsem zaznamenal v médiích zprávu, že zkrachovalá Poldi Kladno se vydražila. Nový majitel prý hodlá obnovit výrobu. Věříte v to? A co další bývalé industriální objekty na Kladně, jak s nimi naložit?

Proběhly již tři dražby. Dvakrát zájemce zaplatil jen dražební jistinu, ale zbylou částku ve stanovenou dobu neuhradil. Nedávno proběhla třetí dražba. Přihlásil se jeden zájemce, Poldovku vydražil, ale co bude dál, je otázkou.

Jestli věřím, že se Poldi znovu pozvedne? Už tomu nevěřím. Slávu Poldi ocelí už nikdo neobnoví, protože opravdoví machři svého oboru – oceláři, valcíři, kováři - zestárli a velká část z nich zemřela. Velká část Poldovky je navíc vyrabovaná. Válcovny 7 a 8 jsou zbourány, kovárny pracují jen jako volné, protože zápustkové byly hned v devadesátých letech minulého století zrušeny. Ostatní provozy, například mechanické či provozy Anticcoro, byly převedeny do soukromých rukou, a tím celou Poldovku dále ochromily. K roztříštění vlastnictví bylo přikročeno i ve Vojtěšské huti, kdysi též Huti Koněv, kde parcelizací pozemků a provozů vznikly desítky a desítky nejrůznějších malých společností. Město zde vlastní pouze tři hektary pozemků. Industriální stavby stojí v drtivé většině právě na soukromých pozemcích.

Kladno před časem přišlo s takřka revoluční novinkou – sdílení elektrokol. Byla to správná cesta? Prý řadu kol poničili vandalové?

Vedení města chtělo a chce umožnit široké kladenské veřejnosti jinou formu dopravy po Kladně a podstatně modernější, než byl projekt Rekola. Mezi dvěma sty výpůjček denně se vždy najdou občané, kteří nové věci ničí. Město za provozu dělá kroky, které výrazně omezí aktivitu těchto lidí. Po sezoně tento projekt vyhodnotíme. Na otázku, zda to byla správná cesta, však již nyní odpovídám ano.

Máte na Kladně problém s vyloučenými lokalitami?

Obchod s chudobou dosáhl na Kladně takových rozměrů, že se vedení města rozhodlo vyhlásit Kladno jako celek oblastí se zvýšenými negativními jevy. Vznikla kladenská výzva, ke které se přihlásila další města severočeského a severomoravského kraje se skoro půl milionem občanů. Úřad práce nyní neeviduje další doplatky na bydlení nově příchozích, protože nepřizpůsobiví občané nemají chuť se do města stěhovat, pokud nedostanou kýžené finance. Systém vychází z platné legislativy a řeší jen nově příchozí a občany, kteří se stěhují uvnitř města - ti doplatky také nedostávají. Netýká se těch, kteří již doplatky na bydlení ve městě mají. Kladno tímto opravdu podstatně snížilo obchod s chudobou.

Máte vyřešen problém svozu odpadu? Funguje u vás systém dobře?

Odpadové hospodářství na Kladně funguje a v tomto volebním období jsme ho ještě posílili o vybudované kontejnery pod zemí, čímž se na mnoha místech Kladna zlepšilo i životní prostředí.

Jan STERN

5. 9. 2018  Jan STERN