Meziročnímu růstu cen dominovalo bydlení

Spotřebitelské ceny vzrostly v srpnu podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu meziročně o 2,5 procenta, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v červenci.

Zrychlení meziročního cenového růstu v oddíle bydlení bylo v srpnu ovlivněno vyššími cenami nájemného z bytu o 3,5 % (v červenci o 3,2 %), elektřiny o 5,6 % (v červenci o 5,1 %), tuhých paliv o 4,3 % (v červenci o 3,9 %) a cenami tepla a teplé vody, které přešly z poklesu o 0,2 % v červenci v růst o 0,1 % v srpnu. Zlevnil jen zemní plyn (o 0,8 %).

Rychlý růst cen elektrické energie je podle analytika ČSOB Petra Dufka způsoben prudkým zdražením silové elektřiny na burze v Německu. »Doba relativně levných energií je pryč a s koncem fixačního období to pocítí stále více českých domácností,« uvedl pro Haló noviny Dufek.

V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly zejména ceny výrobků a služeb osobní péče, a to o 3,9 % (v červenci o 2,3 %). Zrychlení inflace bylo také ovlivněno vývojem v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny z poklesu o 0,1 % v červenci přešly v srpnu v růst o 0,6 %. Podílely se na tom především ceny zeleniny, které zmírnily svůj pokles na -0,3 % (v červenci -7,4 %) zejména vlivem cen brambor, které v srpnu zdražily meziročně o 7,2 % (v červenci klesly o 14,7 %).

Tlaky na další růst cen budou podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera postupně sílit nejen kvůli růstu mezd, ale i růstu cen energií, zejména elektřiny a plynu pro domácnosti. »K tomu se zároveň bude přidávat zrychlování cen potravin z titulu slabší sklizně v souvislosti se suchy v letošním roce. Uvedené efekty patrně povedou k tomu, že inflace v první polovině příštího roku překoná tříprocentní hranici,« uvedl Seidler.

Zpomalení cenového růstu naopak nastalo v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde zdražily lihoviny o 0,7 % (v červenci o 2,8 %) a tabákové výrobky o 3,4 % (v červenci o 3,6 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly nadále největší vliv, který v srpnu ještě zesílil, ceny v oddíle bydlení (nárůst o 3,2 %). Další v pořadí vlivu byly ceny za dopravu, kde pohonné hmoty a oleje zdražily o 12,4 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly také ceny v oddíle rekreace a kultura, kde dovolené s komplexními službami byly dražší o 13,6 %, a ceny v oddíle ostatní zboží a služby (nárůst o 3,8 %).

Na meziroční snižování cenové hladiny naopak působily opět ceny za odívání a obuv, kde oděvy zlevnily o 2,4 %. V oddíle pošty a telekomunikace byly nižší zejména ceny telefonních a faxových služeb (o 1,4 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly meziročně o 1,8 % a ceny služeb o 3,7 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců činila v srpnu 2,3 %.

(ici)

10. 9. 2018  (ici)