Nižší nezaměstnanost či hra čísel?

Úřad práce ČR (ÚP ČR) evidoval ke konci srpna na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 230 499 uchazečů o zaměstnání. Bylo to o 66 327 osob méně než ve stejném období minulého roku a ve srovnání s koncem předchozího měsíce klesl počet registrovaných lidí bez práce o 1066. Nicméně během srpna bylo z evidence ÚP ČR vyřazeno více než 15,5 tisíce uchazečů o práci bez umístění…

Podle ÚP ČR trh práce nadále ovlivňuje dobrá kondice české ekonomiky a sezónní práce, které jsou stále v plném proudu. Týká se to zejména stavebnictví, lesnictví, zemědělství, rostlinné výroby, cestovního ruchu a gastronomie.

V průběhu srpna bylo nově zaevidováno 35 665 osob. Z evidence naopak odešlo 36 731 uchazečů. Do zaměstnání z nich ale ve sledovaném měsíci nastoupilo jen 21 203, dalších 15 528 uchazečů bylo vyřazeno, aniž by získali legální práci. Zbyla na ně práce v »šedé« ekonomice, přičemž z velké většiny zamířili na »sociálku«.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 75 593 uchazečů o zaměstnání, tj. 32,8 procenta všech uchazečů vedených v evidenci (červenec 2018 – 32 %, srpen 2017 – 27,8 %).

Podíl takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let (ÚP ČR jich uvádí 209 710) k obyvatelstvu stejného věku zůstal na 3,1 % (červenec 2018 – 3,1 %, srpen 2017 – 4 %). Nejvyšší byl tento podíl v okresech Karviná (7,1 %), Most (6,4 %), Ostrava-město (5,8 %), Chomutov a Ústí nad Labem (oba 5,3 %), Bruntál (5,1 %), Znojmo (5 %) a Hodonín (4,8 %). Nejnižší pak v okresech Rychnov nad Kněžnou (1,1 %), Jindřichův Hradec (1,2 %), Praha-východ (1,3 %), Prachatice a Písek (oba 1,5 %), Pelhřimov, Benešov a Plzeň-jih (všichni 1,6 %).

Volných pracovních míst evidoval ÚP ČR ke konci srpna 313 224. Bylo to o 113 951 více než v srpnu minulého roku a o 3228 více než v předchozím měsíci. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (5,8), Ústí nad Labem (4,2), Most (3,5), Jeseník (3), Bruntál a Znojmo (oba 2,5), Hodonín (2,3), Děčín a Ostrava (oba 2).

(ici)

11. 9. 2018  (ici)