Ženy jsou více než muži ohroženy alkoholismem

Významným léčebným programem, o nějž se rozšířilo původní protialkoholní oddělení založené pod vedením MUDr. Jaroslava Skály před 70 lety (7. září 1948) v budově u kostela sv. Apolináře v Praze, byla také specializovaná pobočka pro léčbu žen závislých na alkoholu. Ta vznikla v roce 1971 v Lojovicích. Klinika nyní poskytuje ženám ústavní odvykací léčbu komunitního typu s minimální délkou 12 týdnů (doporučenou délkou 17 týdnů) na lůžkovém oddělení a v ambulanci.

U příležitosti významného výročí založení tohoto protialkoholního oddělení - které bylo první svého druhu u nás, dynamicky se rozšiřovalo a vznikaly v rámci něho unikátní léčebné programy - se uskutečnila na půdě 1. lékařské fakulty UK tisková konference. »Léčba závislosti u žen tvoří jedno z ohnisek činnosti kliniky, a to jak v samotném léčebném provozu a rehabilitaci, tak i ve výuce a výzkumu. Navazujeme zde na velmi úspěšnou práci dr. Luďka Kubičky, který se výzkumem specifik ženské léčby systematicky zabýval právě na souboru pacientek léčících se na oddělení vzniklém v roce 1971. Do výzkumu zapojujeme již studenty a např. na fenomén tzv. zelených vdov nebo specifika osamělého pití u žen bylo zaměřeno již několik diplomových prací,« informoval primář Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze MUDr. Petr Popov.

Na ženském oddělení se podařilo také úspěšně implementovat profesi adiktologa/adiktoložky – na příkladu úspěšné absolventky fakulty lékařské Anny Vondrové lze demonstrovat cestu těchto nových zdravotnických profesionálů k pacientům.

Odborníci v dané oblasti stále zaznamenávají předsudky, a přestože se ženský alkoholismus nevyhýbá žádné společenské skupině, jsou pacientky laickou i odbornou veřejností stigmatizovány. »Proto se ženy, u nichž je závislost na alkoholu vnímána negativněji než u mužů, často obávají vystoupit z anonymity a vyhledat odbornou pomoc. Přitom závislost na alkoholu se u nich rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu než u mužů. K překážkám v léčbě patří také jejich těhotenství či péče o dítě,« vysvětlil PaedDr. Jiří Heller, psychoterapeut ženského lůžkového oddělení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Věnují se i prevenci

Klinika při léčbě ženské závislosti na alkoholu nezůstala pouze u své tradiční disciplíny, kterou je léčba chronických uživatelek. Nově se zabývá také prevencí a ženám jsou věnovány samostatné části nového webu www.alkoholpodkontrolou.cz. Součástí poslední kampaně zaměřené na souvislost mezi pravidelným pitím a rizikem vzniku rakoviny byla témata spojená například s rakovinou prsu a dalšími onemocněními.

Statistika

Každá desátá dospělá žena v České republice pije alkohol způsobem, který jí může způsobit zdravotní problémy.

Poměr závislostí u žen léčených na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v roce 2017:

 

Věk léčených žen

 

Závěry

(za, mh)

15. 9. 2018  (za, mh)