Hospodařme s vodou citlivě

Voda se stala strategickou surovinou. Aniž bychom mohli cokoliv ovlivnit, podnebí se značně změnilo. Počasí si s námi zahrává, jak se mu zlíbí. Horka v létě a poměrně mírné zimy bez sněhové pokrývky způsobily úbytek zásoby spodních vod. Teplotní výkyvy při letošních vysokých teplotách negativně ovlivnily zemědělce, chovatele i pěstitele. Špatné výnosy, nedostatek krmiva na zimu, menší produkce zeleniny a zdražení vstupů způsobí evidentně nárůst cen.

[o]

Mnohé změnit nemůžeme, něco však přece. Dobrý hospodář by neměl používat hnojiva, jež ničí spodní vody. Programy na zadržení vody v krajině jsou dnes dosažitelné, stejně jako ty, které upřednostňují používání dešťové vody. Každý je může využít. Je třeba vnímat přírodu a volit pěstování plodin tak, aby půdu nevysilovaly. Zemědělci dnes znovu vytvářejí remízky, které při prudkých deštích mohou zabránit, aby ornice neohrozila domy v obcích. Města se snaží vysadit maximum zeleně. Člověk si uvědomil, že bez vody nemůže existovat.

Horká léta nás dle předpovědi čekají i nadále. Každá domácnost může ovlivnit míru spotřeby vody. KSČM ve svém volebním programu prosazuje, aby se voda vrátila do rukou státu, měst a obcí. Jen tak můžeme docílit, aby zisky z vodného a stočného neodcházely do zahraničí. I to je krok, který může pomoci řádně se starat o vodní zdroje.

Myslím, že letošní horké léto nám všem dalo pořádnou lekci a následky enormního sucha nás budou postihovat i nadále. Proto každá možnost šetrného hospodaření s vodou je dobrým počinem do budoucnosti.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

26. 9. 2018  Miloslava VOSTRÁ