Komunální volby jsou za námi

Každý z nás měl možnost rozhodnout se podle svého pečlivého uvážení, zdali ti, kterým jsme dali svou důvěru, budou pracovat podle našich představ. Jestli to tak bude, je velkým otazníkem. Vznikají nové koalice, kde často vidíme staronové tváře a nezbývá než konstatovat, že mnozí z nás jsou zklamáni z výsledků těchto voleb, a to jak komunálních, tak senátních.

[o]

Zodpovědnost bychom měli hledat především sami u sebe. Sáhnout si do svědomí, zdali jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom dosáhli kýženého výsledku. Komunální volby nelze dělat posledních pár dnů. Právě zde bychom se měli snažit o soustavnou práci, tak aby občané mohli ocenit naši snahu a zhodnotit po celé minulé volební období, jakých jsme dosáhli úspěchů. Tyto volby jsme si v obcích a městech řídili sami a nelze tedy z jejich výsledků obviňovat pouze vedení.

Doba se změnila. Někteří z našich voličů zestárli, přibyli mladí lidé i lidé středního věku, které rozhodně nezajímá pouze nostalgie a vzpomínání na minulost. Mnohdy jsme si málo uvědomili, že lidé žijí současností, mají reálné starosti a potřeby.

KSČM podpořila vznik vlády a také svými hlasy v Poslanecké sněmovně podpořila např. zvýšení důchodů, slevy ve veřejné dopravě, zvýšení platů ve školství a zdravotnictví a mnohé jiné body, které obsahoval náš volební program. Nelze tedy v žádném případě říci, že KSČM pro občany nic neudělala. Jednoznačné negativní hodnocení vedení od některých členů strany je irelevantní a způsobuje jediné. A to vytváření dojmu rozkolu v KSČM. Místo slovních šarvátek a výzev prostřednictvím médií bychom si měli sednout a skutečně se zamyslet nad tím, co bylo špatné a v čem jsme nedokázali postihnout současné dění a také problémy občanů. I když v mnoha městech budeme v opozici, máme zajisté dostatek prostoru, abychom se mohli zasadit při jednání zastupitelstev o prosazení dílčích bodů našeho programu napříč politickým spektrem.

Pokud ustrneme pouze v osočování vedení, uvolníme tím místa jiným politickým subjektům, které na tuto příležitost zajisté čekají. Musíme se stát stranou moderní levice a nevracet se ke starým pořádkům, jak pro to horují někteří naši členové. Jen tak totiž dokážeme návrat na politickou scénu a naši občané to jistě ocení.

Koneckonců i při menším počtu sestavených kandidátek v komunálních volbách se nám podařilo obsadit místa v zastupitelstvech obcí a měst. Je třeba zúročit dosavadní práci a svoji zastupitelskou činnost využít na maximum. Pokud budeme pouze mlčet a nebudeme řešit současnost, nemáme šanci dosáhnout úspěchu. Máme před sebou volby do Evropského parlamentu a tuto příležitost bychom neměli promarnit.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM

11. 10. 2018  Emil PERNICA