Asymetrická odpovědnost

O asymetrické odpovědnosti se mluví jen v oblasti ekonomiky. V oblasti společensko-sociální se o asymetrické odpovědnosti mluví podstatně, ale podstatně méně. Dobře víme, že ekonomika zásadním způsobem určuje společensko-sociální vztahy. To však neznamená, že bychom se neměli na tuto oblast soustředit. Asymetrická odpovědnost je dnes prohlubována hlavně tím, že instituce, a to včetně státu, ovládá soukromý sektor a tato sféra se chová nesolidárně, spekulativně a nehumánně. Sleduje především své vlastní zájmy. A tyto zájmy budou navždy v kapitalismu jaksi vždy hladové a zároveň nenasycené. A protože jsou založeny na systému korupce a spekulace, odmítá tato sféra jakoukoli odpovědnost. Přenáší ji na jednotlivce, které zásadním způsobem vykořisťuje. Jak s/prosté…!

[o]

Ale pojďme dál. Odpovědnost je prostě přenášena výhradně na nejnižší vrstvy nebo skupiny společnosti a riziko kriminalizace je mnohonásobně vyšší. Prostě lidé jsou kriminalizováni za to, že jsou chudí. A naopak, čím je člověk finančně a politicky vlivnější, tím více může získat a tím méně ztratit. V devadesátých letech se u nás říkalo »stokorunu stokorunou vyděláš mnohem obtížněji než milion milionem«. Navíc, kdo ho má nazbyt? Lidé ekonomicky málo aktivní, nebo dokonce vůbec neaktivní, jsou ohroženi ekonomickými riziky. Lidé mocensko-ekonomicky aktivní nenesou téměř žádná rizika. Pak už je krůček ke kriminalizaci právě těch nejchudších, kteří mají minimální možnosti kvalitní právní ochrany a vůbec dosažitelnosti. Na rozdíl od těch z vyšších vrstev, kteří tyto možnosti právní obhajoby mají. Chudý člověk nemá prakticky možnost dosáhnout i na tu minimální právní pomoc. V tu chvíli je chudý člověk většinou doživotně vyloučen na samý okraj společnosti.

Další dopad to má, že tyto sociálně slabé vrstvy občanů vychovávají děti, které vyrůstají v nevhodných sociálních podmínkách, a tady se kruh uzavírá. Následně minimum těchto dětí je schopno se odloučit z této sociální skupiny.

Z toho jasně vyplývá, že politika sama o sobě a hlavně politika komunistů musí mít základ v sociální politice, jelikož z té byla komunistická politika zrozena. Komunisté nemůžou zůstat jen u proklamací a nechat si diktovat jinou podstatu politiky. Změnit to teď hned nemůžou, ale v tomto duchu musí vychovat další generace. Generace, které budou klást zájmy společnosti nad zájmy své.

Roman BLAŠKO

11. 10. 2018  Roman BLAŠKO