Velká důchodová komise je k ničemu

Důchodový systém bude pravděpodobně i v tomto volebním období čelit změnám. Jejich návrhy by měla projednávat nová důchodová komise, na jejímž vytvoření se dohodly koaliční strany. Návrh na vznik komise chce ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) brzy poslat k připomínkám.

Podle představ ministerstva by v komisi zasedali politici sněmovních stran, experti, akademici i zástupci seniorských a neziskových organizací. »Komise by měla fungovat tím principem, že vždy navrhneme k nějakému tématu různé scénáře řešení a budeme o nich diskutovat,« řekla Maláčová. Zda to bude mít tentokrát nějaký smysl, je však otázka. Nejde totiž o první komisi, která se bude reformními změnami systému penzí zabývat. Poslední komise zástupců parlamentních stran a řady expertů fungovala i v minulém volebním období, reformu nenavrhla. Neměla k tomu ani zadání.

Příliš šancí na širokou dohodu nedává připravovanému záměru exposlanec a expert KSČM na důchodovou problematiku Miroslav Opálka. »Sám jsem pracoval ve třech důchodových komisích a zkušenost mi praví, že velký moloch je k ničemu,« řekl našemu listu. Odborných expertiz a revizí je podle něj dost a nakonec stejně musí rozhodnout politici. Ti by si měli především ujasnit odpovědi na řadu otázek. A o jaké otázky jde? Opálka jich vyjmenovává hned několik: Jaká má být v důchodovém systému váha 1. státního solidárního pilíře? Musí starobní důchod zabezpečit solidně na stáří každého, kdo poctivě pracoval? Má být minimální důchod stejný pro ty, kteří odvádějí do důchodového pojištění z plného fondu pracovní doby jako pro ty, kteří pracují na poloviční úvazek či tzv. optimalizují příjmy a výdaje? Jak a z čeho vyrovnávat nerovnost vzešlou z mezd a platů u mužů a žen v případě jejich důchodů, jejichž výpočet vychází z pojistné matematiky? Nebylo by schůdnější změnit systém důchodového pojištění na systém důchodového zajištění či zabezpečení? Má se na výši důchodů odrazit i přístup ke zdravé reprodukci národa, a tím i udržitelnosti důchodového systému? Mají podnikatelé, kteří větší měrou »opotřebovávají« pracovní sílu této povinně více přispívat na důchodové pojištění? V neposlední řadě si je podle Opálky potřeba odpovědět také na otázku, jak má vypadat vícezdrojové financování.

[o]

Chybí konsenzus na jasném politickém zadání

Opálka je přesvědčen, že neustále se opakující stejné teze jsou už asi pro veřejnost dost únavné. Vždyť na téma důchodové reformy byly popsány stohy papírů. »Každá nová politická garnitura, která dostane od voličů mandát, začíná analýzou a ztrácí čas. Podkladů je dostatek, chybí jen konsenzus na jasném politickém zadání a chybí kontinuita, neboť každý nový politický subjekt má jinou představu, která vyplývá z jeho politického směřování, v některých případech bych řekl i z neznalosti zakrývané vystřelováním náhodných a nesourodých představ,« řekl. Osobně prý byl zklamán, když KSČM neformulovala ve svých programových prioritách, které se staly podkladem pro jednání o toleranci vlády, jasné mantinely i pro další kroky při úpravách důchodového systému. »Vždyť už jen úkol v programovém prohlášení vlády o oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a zřízení nového úřadu je zrcadlovou cestou k současnému složitému systému samofinancování všeobecného zdravotního pojištění! Jeho problémy vnímáme denně,« uvedl Opálka.

Zdůraznil, že pro současné i budoucí důchodce je jediná jistota, kterou mohou ve volbách ovlivňovat, zodpovědný stát a propojení důchodového účtu se státním rozpočtem. »Bludy, že byly v minulosti z důchodového fondu vyvedeny sta miliardy korun, jsou stále živeny. Přitom nikdy žádný důchodový fond nebyl založen. Šlo pouze o návrh v případě zřízení Sociální pojišťovny ČR (obdoby VZP), což se nestalo,« vysvětlil. Dodal, že v minulosti neexistovalo ani důchodové pojištění, neboť jediným odvodem z příjmů byla progresivní daň a daně se přerozdělovaly mj. i dle zákona o sociálním zajištění (ne pojištění). Důchody vždy byly financovány průběžně a tak by to podle Opálky mělo zůstat, neboť je alespoň nikdo nemůže vytunelovat.

Důchodová reforma probíhá permanentně od roku 1924

S názorem, že žádná důchodová reforma není připravena, Opálka nesouhlasí. »Důchodová reforma probíhá permanentně od roku 1924. Kdyby se neprováděla průběžná parametrická optimalizace, která reaguje na vývoj společnosti, dávno by se celý systém zhroutil. KSČM je pro to, aby se i nadále postupovalo touto cestou,« řekl. Pravicové strany však podle něj tlačí na systémovou změnu, která má oslabit solidaritu v 1. pilíři - v jeho přerozdělovacích procesech, to znamená přenést větší zátěž spořením do dalších pilířů na zaměstnance a ulevit tak snížením odvodů zaměstnavatelům, a hlavně podpořit správcovské důchodové fondy – soukromý bankovní sektor na úkor státního rozpočtu. »V těchto diametrálně rozdílných přístupech se shoda hledá těžko. Proto mělo být důležité dostat do programového prohlášení vlády i brzdy k možným zásadním systémovým změnám, které jsou v protikladu s přístupy KSČM, schválenými jeho orgány. Uvidíme, co nás tedy skutečně čeká,« dodal Miroslav Opálka.

(jad)

29. 11. 2018  (jad)