Rozbujelé sobectví je bacilem společnosti

Na první pohled se níže uvedené informace jeví mnoha lidem jako bezvýznamné, případně nicotné. Avšak řada »nicotných a bezvýznamných« maličkostí dělá velké věci. Například takový bacil, který není vidět, takové nic, je schopno vyhladit celou civilizaci.

Současná společnost se stává chorou, příčinou je »bacil«, kterým je rozbujelé sobectví. Dá se s ním bojovat? Co o něm víme? Psychologie, která je v souladu s materialistickým dialektismem, v souladu s marxisticko-leninskou filozofií, která má být živá a absorbovat soudobé vědecké poznatky, je východiskem k tomu, nalézt kořeny sobectví. Odpovězme si však nyní obecně na otázku, co je to vůbec sobectví?

* * *

Je to druh sociálního chování, které vede k bezohlednému uspokojování osobních zájmů na úkor druhých. Pro sobecké chování je psychologií upřednostňován pojem egoistické chování.

Sobecké chování sobci obhajují podobnými tvrzeními: »Všichni lidé jsou v podstatě sobci. Mám také právo mít se dobře, proto mám právo si urvat vše, na co stačím. Neurvu-li si to já, urve si to někdo jiný, tak proč ne já?« Sobectví je základ dnešního neoliberalismu, který je blízký hédonismu.

Rekapitulace vývoje lidského jedince je následující. Vývoj jedince od oplození (ontogeneze) probíhá zkráceným vývojem lidstva (fylogeneze). Obdobně probíhá i psychický vývoj osobnosti člověka (vývojová psychologie), který směřuje od bezohledného sobeckého chování k prosociálnímu chování, které je charakteristické solidaritou, přátelskostí a upřímnou ochotou pomáhat potřebným.

A je nejvyšší úrovní sociálního chování, kterému se učíme v procesu socializace. Prosociální chování není totéž co altruistické chování. Sobecké chování je přirozené u malých dětí. U dospělých osob sobecké chování je projevem sociální nevyzrálosti, nesouvisí s úrovněmi vzdělání.

* * *

Jaké jsou však motivy člověka k tomu, aby se choval sobecky? O tom čtetě v druhé části článku na straně 5 buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích), nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com.

Stanislav HENDRYCH

2. 8. 2012  Stanislav HENDRYCH