Slovenská časovaná bomba: dluhy domácností

Zadluženost domácností na Slovensku letos pokračovala v růstu, jehož tempo není do budoucna udržitelné. Nadměrné zadlužování zvyšuje citlivost obyvatel a celé ekonomiky pro případ negativního vývoje.

Upozornila na to slovenská centrální banka (NBS), podle které by vlastníci bank měli s ohledem na možné zhoršení vývoje obezřetněji přistupovat k vyplácení dividend.

Za posledních šest let se objem poskytnutých úvěrů domácnostem na Slovensku zdvojnásobil a rostl s odstupem nejrychleji v celé Evropské unii. Tento vývoj podpořilo i snížení úrokových sazeb. Ve srovnání s ostatními státy evropského bloku mají domácnosti na Slovensku méně majetku a úvěry čerpali lidé s nižšími příjmy.

»Růst úvěrů domácnostem lze i v roce 2018 hodnotit jako nadměrný, byť došlo k jistému zpomalení jeho tempa. Stále jsme v EU v čele pelotonu, co se týče růstu úvěrů a růstů zadluženosti domácností,« řekl člen bankovní rady NBS Vladimír Dvořáček. Dodal, že ke zvýšení zadluženosti Slováků přispívá i vysoký podíl bytů v soukromém vlastnictví, které jsou financovány prostřednictvím půjček.

NBS na začátku léta zavedla další opatření s cílem nadměrnou zadluženost Slováků zmírnit. Kromě omezení výše hypotečních úvěrů ve vztahu k hodnotě nemovitosti začal platit i limit na maximální celkový objem půjček dlužníka, a to až na výjimky na úrovni osminásobku jeho čistého ročního příjmu.

Dvořáček uvedl, že slovenské banky v posledních letech udržely ziskovost jen díky vyššímu objemu poskytnutých půjček, což podle něj není udržitelné. Slovenský bankovní sektor sice nadále patří k nejziskovějším v EU, trend se ale podle NBS již otočil a v případě zhoršení platební disciplíny dlužníků by zisk bank klesl asi o šestinu.

Podmínky poskytování hypoték opakovaně zpřísnila také česká centrální banka (ČNB). Od letošního října by peněžní ústavy měly při posuzování žadatelů o hypotéku respektovat doporučení ČNB, která se týkají poměru celkového dluhu či nákladů na dluhovou službu k čistým příjmům žadatele. Očekává se, že toto opatření se projeví v postupném poklesu objemu poskytovaných a čerpaných hypoték.

(ici)

4. 12. 2018  (ici)