Síla v surovinách

Jako proruský troll jsem si důsledně pročetla zprávu elfů, proč by Česká republika neměla uzavírat smlouvu o stavbě nové jaderné elektrárny s ruskou firmou Rosatom. Vedle několika již minule zmíněných ekonomických »důsledků« je hlavním a nejrozpitvanějším bodem geopolitický vliv.

[o]

Jde o to, že Rusko má zdroje. A tím pádem si může diktovat. Jak sami autoři »studie« upozorňují, už v roce 1904 jistý britský geopolitik Halford John Mackinder zavedl pojem »Heartland« (centrální geografická oblast světa ovládající všechny ostatní) a označil jím Rusko. Jenže tahle »srdeční země« nemá zapotřebí intervenovat, dobývat a obsazovat desítky států po celé planetě. Proč to dělají USA? Aby se dostaly ke zdrojům, které samy na svém území nemají. To Rusko nepotřebuje. Ba naopak, musí se bránit, protože mnohé nadnárodní korporace se přes velké i menší země snaží prokousat cestu k obrovským nerostným zdrojům Ruska, které by tak krásně obohatily jejich kapsy.

Podle zprávy, která cituje i ruské články, se Evropa i Amerika, míněno silné ekonomiky, brání Rusku zbrojením nebo vyšší a vyspělejší technologií. »Země, které mají slabou ekonomiku, jsou postupně odsouvány na technologickou periférii a postupně ztrácejí svoji suverenitu, protože politická váha a schopnost obrany státu jsou určovány jeho ekonomií, energetikou, pracovní silou a finančními zdroji stejně tak jako technologiemi, které má k dispozici.« Tento bod má zastrašit Čechy od přítomnosti Ruska, ale prakticky spíše popisuje, kam jsme se jako slabší ekonomika dostali, když jsme během 25 let předali svoje technologie i suroviny do rukou nadnárodních západních společností.

Jenže o tom to je. Můžete mít ekonomiku, ale ekonomika potřebuje technologie, aby vyráběla. Můžete mít technologie, ale ty potřebují pohon a základní suroviny pro výrobu. A když nemáte suroviny, jsou vám technologie na prd a ekonomika nefunguje.

Kam máme tedy kráčet? Kupředu k dalšímu rozkrádání toho mála, co nám zbylo směrem na západ, a nechat si nasadit jako vrchol »veš do kožichu« přítomností prokazatelně ekonomicky neschopné firmy, aby postavila jadernou elektrárnu tak nějak asi podle možná v Americe platných parametrů? A aby pak následně odváděla zisky opět do ekonomik, které v reálu spravují své země s ohromnými mnohabilionovými dolarovými ztrátami? Nebo se tak trochu vrátíme zpět, a necháme si postavit továrnu od země, která má všechna technologická novum, moderní výzkum, svou ekonomiku stále zvedá a snižuje dluh a nemá zapotřebí se kvůli základním surovinám pro výstavbu i provoz roztahovat po naší planetě?

Já se osobně v tomto směru raději dívám na východ.

Helena KOČOVÁ

5. 12. 2018  Helena KOČOVÁ