Pomoc třem krajům

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyčlení nad rámec takzvaných kotlíkových dotací 740 milionů korun na bezúročné půjčky pro obyvatele Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Půjčky jsou určeny na předfinancování nákladů spojených s výměnou starých kotlů pro nejméně sedm tisíc domácností. Dotace lze využít nejen na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest.

[o]

V úterý 5. února spustí MŽP a Státní fond životního prostředí s primátorem města Ústí nad Labem Petrem Nedvědickým program půjček Restart.

Kraje musí Státnímu fondu životního prostředí poslat žádost o dotaci do 29. března. Nejpozději do konce září musí vyhlásit výzvy pro občany a do konce října spustit příjem žádostí. V minulosti kraje avizovaly, že žádosti začnou přijímat už na jaře nebo v létě.

Moravskoslezský a Ústecký kraj patří k místům s nejhorší kvalitou ovzduší. Některé obce nabízejí lidem pomoc při vyřizování dotace.

Dotační program tzv. kotlíkových dotací byl vyhlášen ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Cílem programu je snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť.

(ste)

2. 2. 2019  (ste)