Barvinok nezapomněl na naše severní sousedy

Malý modrý kvítek barvínek má v názvu ukrajinský národní soubor tanců z města Vinnicy. Sedmého února se představil publiku v příhraničním polském městě Ratiboř, kousek od slezské Opavy.

Cestou na evropské turné do Švýcarska, Francie a Německa se šedesátičlenný Barvinok neopomněl zastavit u našich severních sousedů. Má s nimi pěkné kulturní kontakty. Loni se rovněž s úspěchem prezentoval na slavnosti Rozmarného léta v rodišti Vladislava Vančury Háji ve Slezsku.  Galavečer v ratibořském kulturním domě začal ukrajinským tancem symbolizujícím slovanskou pohostinnost. Jedna z tanečnic vítá obecenstvo nejvzácnějším darem – chlebem. A od toho se odvíjel celý další taneční program. Měl kouzlo a jiskru mládí, výtečné provedení. Sálem se nesl švih a spád jednotlivých tanců, z nichž každý měl osobitý příběh čerpající z tradic ukrajinské lidové kultury. Vše bylo umocněno pestrostí krojů, lehkostí kroků tanečníků. Mnohé tance byly přímo opentleny artistickými výkony mladých umělců. Hudba přispívala ke skvělé podívané a obecenstvo odměňovalo tanečníky nadšeným potleskem.

V programu zazněly ukrajinské písně s doprovodem lidových hudebních nástrojů. Za tím vším bylo vidět dlouholetou obětavou práci a precizní choreografii vedoucího souboru, jímž je Petro Bojko, národní umělec Ukrajiny. Dvouhodinové vystoupení soubor končil polsko-ukrajinskou lidovou písní Hej, sokoly. Do rytmu tleskal celý sál. Soubor sklidil zasloužené poděkování od představitelů Ratiboře a jeho šéf se pak podělil s publikem o své životní krédo: »Kultura a její hodnoty jsou jako pramen živé vody, který má lidi a národy obohacovat a sbližovat.« Slova zazněla v ukrajinštině a nebylo třeba překladu. Slované si přece jsou jazykově velmi blízcí. Každý jim toho večera rozuměl.

Ladislav LUDVÍK

FOTO – autor

12. 2. 2019  Ladislav LUDVÍK