ÚS rozhodl ve prospěch zaměstnanců řetězců

Velké obchody zůstanou o některých svátcích zavřené. Ústavní soud (ÚS) ve středu zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.

V nálezu ústavní soudci zdůraznili význam tradičních svátků a právo zaměstnanců připomínat si je v rodinném kruhu. Porušení zákazu prodeje ve vymezené dny může Česká obchodní inspekce pokutovat jako správní delikt až pěti miliony korun.

Zákon, jehož přijetí aktivně podporovala i KSČM, se týká prodejen s plochou nad 200 metrů čtverečních a výslovně zakazuje prodej 1. ledna, na Velikonoční pondělí, dále 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smí velké obchody prodávat jen do 12:00. Omezení provozní doby se nevztahuje na malé prodejny, čerpací stanice, lékárny, prodejny na nádražích, letištích a ve zdravotnických zařízeních. Zákon se neuplatní v dobách války, stavu nouze nebo ohrožení státu.

Podle nálezu se zákon neprotiví ústavnímu pořádku a sleduje legitimní cíle, i když zákonodárci mohli pro dosažení téhož účinku zvolit jiné prostředky, třeba dílčí změny v pracovněprávních předpisech. Podle soudce zpravodaje Davida Uhlíře záleží stanovení pravidel hlavně na zákonodárci. Úprava se v evropských zemích různí, někde je regulace velmi přísná, jinde žádná, uvedl Uhlíř.

Prezidentka odborářské Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Renáta Burianová je s rozhodnutím soudu spokojená. »Dal zapravdu zastáncům zákona a potvrdil platnost toho, co je u našich sousedních států naprosto běžná praxe,« uvedla. Odboráři, obdobně jako KSČM, navíc usilují o rozšíření regulace na všech 13 svátků.

Nevoli s rozhodnutím ÚS naopak ústy svého prezidenta Tomáše Prouzy vyslovil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Podle mluvčího Penny Marketu Tomáše Kubíka mate zákon v současné podobě zákazníky. »Principiálně také nesouhlasíme s regulací trhu v této podobě,« dodal. Další řetězce nicméně sdělily, že budou rozhodnutí soudu respektovat.

Podle senátorů dopadá zákon i na zaměstnance, kteří přicházejí o možnost výdělku v uvedené dny. Ústavní soudci ale konstatovali, že v poměru k objemu pracovní doby v kalendářním roce dopadá regulace na zaměstnance minimálně.

Viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl řekl, že komora bude soudní rozhodnutí respektovat, dále však bude usilovat o změnu či zrušení zákona. Podle něj zákon neměří všem stejným metrem, když pro regulaci stanoví hranici 200 metrů prodejní plochy.

Soud ale stanovenou hranici označil za rozumnou. »Dospěli jsme k závěru, že stanovení hranice určitými metry je poměrně přesné, není to neracionální, protože to odpovídá i obecné zkušenosti, že v menších provozovnách pracují samotní majitelé obchodů za pomoci rodinných příslušníků. Ti se mohou samostatně rozhodnout, jestli budou mít otevřeno, nebo ne,« řekl Uhlíř. Dodal, že pokladní velkých supermarketů takovou volnost rozhodnutí nemají.

Regulace prodejní doby o svátcích podle soudu může posilovat sociální a rodinnou soudržnost tím, že pevně vymezuje alespoň některé dny jako volné. Umožňuje zaměstnancům v pracovním poměru připomenout si některé svátky, které jsou pevnou součástí české kulturní a duchovní tradice. Ostatním připomíná, že je vhodné vynechat některé dny nákupní shon a věnovat se jiným činnostem, třeba i duchovněji zaměřeným. Po tisíciletí platí v našem civilizačním okruhu zásada, že je nezbytné, aby lidé nepracovali bez odpočinku každý den, připomněli ústavní soudci v jednomyslném nálezu.

(ici)

15. 3. 2019  (ici)