Mladá fronta zatvrzele utajuje nacistickou historii zámku Račice

Opět a opět! MF Dnes je v popisu zámku Račice prostě nepoučitelná. Hned dvě zprávy o račickém zámku z poslední doby opět utajily před širokou veřejností jeho protektorátní nacistickou minulost. V článku Račický zámek přestaví na wellnes hotel. Za sto milionů sice najdete odkazy na minulost zámku již od gotiky, a dokonce i správný poukaz na historii generálního štábu čs. armády za mobilizace proti Hitlerovi, ale důvod, proč se právě tento zámek stal centrem generálního štábu velitele generála Krejčího, samozřejmě MF Dnes zamlčela.

[o]

Tak jak to tedy bylo? Proč si důstojníci generálního štábu právě v tomto zámku s pohrdáním strhávali anglická a francouzská spojenecká vyznamenání, když dostali zprávu o Mnichovu a odstoupení pohraničí? Zámek Račice byl jak za Rakouska, tak za první ČSR majetkem rakouského šlechtice Philippa von Schoellera seniora (jeho syn stejného jména byl manžel restituentky Idy Salmové a nechvalně proslulý válečník wehrmachtu vyznamenaný řadou nacistických metálů, mimo jiné za boj proti jugoslávským partyzánům). Otec von Schoeller patřil k významným rakouským nacistům. Ještě za Rakouské republiky před anšlusem (okupací) Rakouska Hitlerem nejen sympatizoval s nacismem, ale stal se členem nacistické strany. Doprovázel i Hitlera do Itálie na setkání s fašistickým ducem Mussolinim.

Za okupace Rakouska od Hitlera dostal vysoké vyznamenání za hospodářskou činnost pro třetí říši. Syn se stal důstojníkem wehrmachtu a jako jezdec cvičil kozácké zběhy od Rudé armády proti Sovětům, za což dostal dvě nejvyšší vyznamenání pro cvičitele východních národů (»Angehörige des Ostvölker I. und II. Stufe« – Dekorace příslušníků východních národů I. a II. stupně – zlatou a stříbrnou). Těmi východními národy se rozuměli kozáci od řek Manyč a Těrek a milý šlechtic byl nadporučíkem 6. pluku těreckých kozáků wehrmachtu začleněných Himmlerem do I., později XV., kozáckého sboru Waffen SS wehrmachtu. Otec a syn dopadli po válce každý jinak. Otec hůře, syn co nejlépe.

Otec byl po válce souzen za kolaboraci s nacismem a jeho továrny a majetky v ČSR včetně zámku Račice a panství byly konfiskovány dle dekretů prezidenta republiky č. 12 (kopii konfiskační vyhlášky mám ve svém archivu). Otec dostal dva roky za spolupráci s Hitlerem a ty si odseděl v letech 1945-47 ve vyšetřovací vazbě.

Zato syn nebyl za činnost ve wehrmachtu nikdy souzen, naopak později byl dokonce vyznamenán za spolupráci se Spolkovou republikou Německo. Stal se mistrem světa v přeskoku na koni a nakonec členem rakouského olympijského výboru. Inu – olympionik z wehrmachtu! Jeho exmanželka se dodnes soudí s naším státem o jiné restituce(!).

A toto je zjevně i důvod, proč MF Dnes tak pečlivě vymazává tuto podstatnou informaci ze svého zpravodajství o historii zámku Račice.

Totiž jinak neinformovaný čtenář nepochopí, proč se po válce stal račický zámek majetkem různých organizací. Tedy nikoli pro nějaké »znárodnění komunisty«, nýbrž jako revoluční konfiskát podle dekretů republiky. Podle dekretů, na které celou dobu plivají »landsmani« a jejich koryfejové páté kolony v republice.

Nu a tatáž cenzura se opakovala v MF Dnes v jejím speciálu, věnovaném »srdcovkám« Jaroslava Plesla a místům, kde se psaly dějiny. Zase se dočteme o generálním štábu a mobilizaci, ale nic se nedozvíme o záboru zámku armádou německému prohitlerovskému majiteli.

Opět nepadne ani slovo o rodu Schoellerů. O jejich obrovském majetku, o arizaci židovského majetku barona Gomperze náhradou za poskytnuté lesy pro okupovanou střelnici wehrmachtu, která byla záminkou pro vyhnání tisíců Čechů z 33 obcí a městeček Drahanské vysočiny!

Nic se nenapíše o nacistických úřednících, kteří terorizovali pístovické občany a poslali je na gestapo a do Kounicových kolejí.

Nic z toho fanda kastelánství pan Plesl ani MF Dnes čtenářům nepoví.

Musíme na to upozornit za ně.

Jiří JAROŠ NICKELLI

13. 5. 2019  Jiří JAROŠ NICKELLI