Prý potrestají politiky!

Ono je to ovšem jinak. V sedmnácti jim patří svět nebo by si to přáli. Jen ta rétorika ztratila mnohdy úctu a soudnost. I já chci chránit planetu, životní prostředí pro lidi, svou dceru i vnoučata. Student, který nechce uhelné ani atomové elektrárny, auta ani továrny, je však poněkud mimo.

[o]

Člověk je také bytost hodna ochrany. Bez elektřiny nemohou pracovat lékaři, on nebude mít Facebook ani počítač, nebudou-li auta, nebude fungovat záchranka, nebude-li dost energií, skončí průmysl. Ano, chci zachovat Zemi co nejvíce vstřícnou dalším generacím, jen tento student patrně neví, že se neučí pro politiky ani pro své rodiče, ale jen a jen pro sebe. Svou nepřítomností ve škole potrestá sám sebe. Dnešní mládež je naší budoucností, někteří jedinci však rychleji mluví, než přemýšlí, a to naší matičce Zemi rozhodně nepomůže. Modrá planeta potřebuje realistické a vzdělané generace. Plané řeči, nereálné cíle a touhy bez reálných řešení způsobí pouze škody.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

25. 5. 2019  Miloslava VOSTRÁ