Hypoteční úvěr má každý pátý Čech

Hypotéku má dvacet procent Čechů, dalších deset procent o ní uvažuje. Vyplývá to z průzkumu SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA).

Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie se Česká republika co do podílu vlastnického bydlení pohybuje nad průměrem, který v zemích evropské osmadvacítky dosahuje 69 %. V ČR je to skoro 79 % lidí.

Při sjednávání hypotéky se Češi rozhodují především podle úrokových sazeb (64 %) a RPSN (57 %). RPSN je roční procentní sazba nákladů, jež vyjadřuje celkové náklady na daný úvěr.

Hypotéka se nejčastěji pohybuje od jednoho do dvou milionů korun (42 %) a dobu splácení si Češi volí na více než 20 let (66 %). Sjednávaná doba souvisí s věkem žadatelů.

Česká národní banka svým doporučením stanovila, že měsíční splátka všech úvěrů žadatele o hypotéku nesmí překročit 45 % čistého měsíčního příjmu a jeho dluh by neměl překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Zároveň dál platí doporučení, aby banky neposkytovaly hypotéky nad 90 % ukazatele LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) a omezily i hypotéky nad 80 %. Takových mohou banky poskytnout jen 15 %.

Prověřování a posuzování bonity žadatelů o hypotéku bankou hodnotí 65 % respondentů jako přísné, ale správné a účinné. Vážnou dlouhodobou nemoc či úmrtí jednoho ze spoludlužníků považuje 34 % Čechů za největší riziko, které by mohlo ohrozit jejich schopnost splácet. Rozchodu s partnerem se bojí sedm procent dotázaných. To přitom bývá daleko častějším problémem, se kterým se dlužníci na banku obracejí. Dalším významným rizikem je ztráta zaměstnání (31 %).

(ici)

29. 5. 2019  (ici)