Plagiát na koncertu Alexandrovců

Na koncert Alexandrovců v Českých Budějovicích se moje kamarádka těšila od chvíle, kdy si koupila vstupenku. Připomínala si krásný zážitek z vystoupení před několika lety, kdy viděla tento soubor v dnes již po tragickém leteckém neštěstí neexistujícím obsazení. Asi jako každý, kdo měl možnost zažít nevšední zážitek těchto umělců v různých místech naší republiky, jsem ocenila, v jak krátkém časovém úseku začal soubor opět fungovat.

[o]

Před halou rozdávala děvčata letáčky. Byly to dívenky, které nepamatují vůbec nic. Pár korun, které si přivydělaly pro svá mimořádná vydání, je jistě potěšily a vůbec se nezamýšlely nad tím, že se snaží uvést v omyl lidi, kteří se na tuto akci těšili. I moje kamarádka si letáček od nich vzala s přesvědčením, že je na nich uveden seznam vystupujících, tedy program. Až doma zjistila něco, co ji hodně zaskočilo. O co se vlastně jednalo?

Děvčata účastníkům koncertu nabídla plagiát, který se jako vejce vejci první stranou podobal těm oficiálním, a druhou, graficky sice stejnou, avšak lišící se textem. Je v něm nejen zpochybnění souboru Alexandrovců, ale i obrovský kus nenávisti. Prý, jak mohou přítomní jít na koncert armádního souboru, armády, která nás v roce šedesát osm okupovala a dnes slouží Putinovi, která v Sýrii vraždí civilisty, kteří pak musejí utíkat k nám do Evropy, armády, která okupuje kus Ukrajiny a vlastně anektovala Krym. Hrůzná obvinění pokračovala - Alexandrovci prý vznikli za Vorošilova, tedy za Stalina, a to samo o sobě svědčí, že slouží zlé věci. Neznámí autoři tohoto plakátku to prý vědí, dívky, které plakátky roznášely, asi takto dopodrobna informovány nebyly.

Podle mezinárodních dohod by se nenávist k druhým národům měla trestat. A tady nešlo o nenávist nejen k Alexandrovcům, ale k ruskému národu jako takovému, což bylo kryto odsudkem sovětské či ruské armády. Dokazuje to, jak vadí ruské zapojení na základě oficiální žádosti do války v Sýrii a následné tvrzení, že právě ono způsobilo migraci na sever. Šlo o neznalost, anebo zlovůli? Přikláním se k tomu druhému.

Anebo »výklad« odchodu Krymu ze svazku s Ukrajinou a obvinění Ruska z anexe východních ukrajinských oblastí. Začátek totiž nebyl v nějaké ruské vojenské akci, ale v nedodržení dohod podepsaných za přítomnosti zástupců EU v době Majdanu, které byly po několika hodinách jednostranně anulovány. Anebo se zeptat: Kdo nesplnil svůj díl Minských dohod? Zda Porošenko, nebo povstalci z východu odmítající Majdan?

Nechci ovšem autory onoho letáku školit. Jim nejde o pravdu. Jen o nenávist. Proto také na závěr letáčku trocha eurovlastenectví. Ti Alexandrovci prý jsou součástí téže armády, před níž naši vojáci chrání Pobaltí, a přítomní si přitom dovolí jít na jejich koncert a ještě jim tleskat. Namísto toho, aby se zřejmě přihlásili »do předních linií obrany našich eurohranic ohrožovaných Ruskem«.

Růžena DOMOVÁ

29. 5. 2019  Růžena DOMOVÁ