Poděkování v úctě

Na tento sloupek máme podle novinářských norem pouhých 35 řádků normostrany, pravděpodobně tuto normu dnes překročím. Na poděkování těm, kdo pomáhal a podporoval nás, jako celou kandidátku KSČM – Česká levice společně!, a tím také nás, jako stranu KSČ a SDS, ale i jednotlivce, pravděpodobně mi tato norma dnes stačit prostě nemůže.

[o]

Dovolím si malou rekapitulaci. Nejdříve děkuji všem, kteří nám projevili důvěru při sestavení kandidátky. Pak vedoucí kandidátky Kateřině Konečné, která dala kampani zcela novou tvář. Tvář ve smyslu nejen grafickém, ale zvolila moderní politickou strategii. Položila základ práce a komunikace na sociálních sítích, to byla výhoda zejména u mladších kandidátů. Dále umožnila každému kandidátovi, aby sám ze sebe dostal to nejlepší a projevil sám, co dokáže.

Tvůrčím způsobem se sestavovalo vše, co mohlo pozitivně ovlivnit volby do Evropského parlamentu 2019. Dále chci poděkovat všem organizačním pracovníkům, kteří zabezpečovali průběh kampaně. Chci také poděkovat svému stranickému spolukandidátovi Jiřímu Grünbauerovi, který mi, jak se říká, kryl záda a pomáhal, kde se dalo.

Za podporu musím poděkovat i Zdeňku Troškovi, plk. Janu Kůrkovi, Radimu Uzlovi a Ivetě Rucké, všichni totiž měli velkou odvahu mě podpořit většinou na krátkém videu. Ona totiž podpora mě osobně byla de facto podporou celé naší kandidátky.

Dále chci poděkovat za skvělou spolupráci mezi kandidáty. Intenzita pracovního nasazení v kampani byla maximální, a přesto jsme dokázali lidi přesvědčovat a přinášet pozitivní myšlení. Samotná kampaň prověřila naše osobní i stranické vztahy. Takže i za to jsem vděčný.

Okresní výbory KSČM i KSČ nám vytvářely skvělé podmínky pro to, abychom mohli oslovit co nejvíce voličů. A v předposlední části chci poděkovat za pochopení a velkou podporu mé rodině, přátelům a mým synům. Nakonec chci poděkovat hlavně všem voličům a voličkám, kteří nám dali hlas a projevili nám důvěru, která je pro mě osobně a věřím, že pro nás všechny kandidáty, velmi zavazující. Pro mne to má velký význam, protože vím, že to, co dělám, má smysl.

Během kampaně jsem často slýchal v různých částech republiky, že mne rádi čtou a drží palce i v politických kláních. To je velká odměna, věřte mi. Obraceli se na mě lidé i s žádostmi o různou pomoc. Některým pomohu, ale některým prostě pomoci nedokážu. Lidé mi děkovali za to, že jsem na besedy také přivedl Annu Tuv, která líčila svůj tragický příběh na Donbase, a v Hodoníně sklidila velký potlesk vestoje. Chtěli třeba znát, jaké rozdíly jsou mezi KSČM a KSČ atd. A další a další. Děkuji všem ve velké úctě a věřte tomu, co jsem psal minule, platí, že politický boj zejména za bezpečnost, mír a národní suverenitu pro nás všechny, a hlavně nás komunisty, teprve začíná.

Roman BLAŠKO

30. 5. 2019  Roman BLAŠKO