Krátce o demokracii

Kdo volí komunisty, není demokrat. Tuto větu řekl kamarád mému devítiletému synovi. Vysvětlil jsem své ratolesti, že děti jen papouškují názory rodičů (proč taky nedávám domácí politická školení?!). A dodal jsem, že pravá demokracie je nejen o tom mít svůj vlastní názor, ale také naslouchat názoru druhých. Včetně komunistů…

[o]

Což o to, u dětí se dá pochopit leccos. U dospělých lidí, demonstrujících tu proti prezidentovi, ondy proti premiérovi, druhdy zase proti komunistům, a aby toho nebylo málo i proti ministryni, by se předpokládalo, že si rádi vyposlechnou názory druhých. Bohužel tomu tak není. Naopak! Kdo má jiný názor než já, není demokrat. Ale co by člověk jiného čekal, že? Vždyť svolavatelé a podporovatelé těchto »blázinců v ulicích«, vesměs z řad ODS, TOP 09 a spřízněných stran či hnutí, rozhodně nepatří mezi ty, co by rádi naslouchali jinému názoru. Slyší jen ten svůj. A pak mluvme o tom, kdo je a kdo není demokratem…

Petr KOJZAR

 

1. 6. 2019  Petr KOJZAR