Na penzi si spoří víc lidí

Na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému si na konci prvního čtvrtletí 2019 spořilo 4,453 milionu lidí. Bylo to o 2000 více než na konci loňského roku.

Hovoří o tom statistiky ministerstva financí. V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo 3,45 milionu lidí. To bylo o 40 tisíc méně než na konci roku 2018. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, má milion lidí, o 43 tisíc víc než loni v prosinci.

»V době, kdy se inflace blíží třem procentům, se z transformovaných fondů stává smutný případ nesprávné investiční strategie. Kvůli racionálně nesmyslné garanci kladné nuly fondy nemají šanci porazit takto vysokou inflaci a pravidelná každoroční reálná ztráta kolem dvou procent začne časem spořitele bolet,« řekl analytik Partners Martin Mašát. Do budoucna proto očekává rychlejší odchod lidí z transformovaných fondů do fondů účastnických. Vedle klasického zhodnocení pomocí finančních trhů se podle něj často zapomíná na příspěvky od státu a daňové úlevy, které výnosnost tohoto spoření razantně zvyšují.

Za první čtvrtletí činil objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 1,8 mld. Kč. Průměrný měsíční státní příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření stoupl proti konci roku 2018 o dvě koruny na 136 Kč. Průměrný měsíční státní příspěvek vyplacený na penzijní připojištění činil 129 Kč (nárůst o 1 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 160 Kč (beze změny).

Objem příspěvků zaplacených účastníky penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl 9,2 mld. Kč. Celkový průměrný měsíční příspěvek účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření klesl proti konci roku 2018 o korunu na 701 Kč. Průměrný měsíční příspěvek účastníka penzijního připojištění klesl o dvě koruny na 678 Kč a průměrný měsíční příspěvek účastníka doplňkového penzijního spoření klesl o deset korun na 780 Kč.

(ku)

3. 6. 2019  (ku)