Rumburské setkání levicových sil

Setkání levicových sil v rámci SFEL-R (Stálého fóra evropské levice – regionů) se konalo v tomto roce na české straně a hostitelem byl Ústecký kraj, konkrétně v děčínském okrese město Rumburk. Na 80 účastníků z České republiky, Německa a Slovenska bylo ubytováno v příjemném prostředí sportovního areálu hotelu SportLife.

Hned druhý den je v rámci kulturního programu čekala celodenní plavba lodí po Labi z Ústí do Litoměřic a zpět půvabnou krajinou Českého středohoří, kde břehy řeky lemují vinice. Kraj se tak mohl představit nejen jako průmyslová oblast, ale také vystavil na odiv krásu a rozmanitost kopců, skalnatých úbočí a lesů. Jak se vyjádřili s uznáním hosté z Die Linke, tento nevšední zážitek by snad mohli trumfnout pouze vyhlídkovým letem nad Krušnými horami! Výlet lodí byl určen nejen pro účastníky Europacampu, mezi řadou dalších výletníků byl také například Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM a poslanec PS PČR.

Diskuse o hodnocení voleb

Druhý den byl již čistě pracovní. Ráno proběhl tzv. politbazar, kdy byly nabízeny k výměně nejrůznější propagační materiály a drobné reklamní předměty Die Linke a KSČM. Poté bylo na programu několik besed vedených Peterem Schömmelem, zástupcem hlavní koordinátorky SFEL-R, a Jaromírem Kohlíčkem, exposlancem Evropského parlamentu.

[o]

Co asi zúčastněné nejvíce zajímalo, byla odpolední diskuse k hodnocení voleb do Evropského parlamentu, které se zúčastnil také 1. místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek. Ten mimo jiné odpovídal na dotazy, proč levice, a potažmo i KSČM, ve volbách do EP neuspěla. Dle jeho názoru není problém v přesvědčování lidí, ale ve stále klesajícím počtu členů KSČM a neschopnosti vyšší počet nových členů získat. Je to dáno radikalizací naší společnosti doprava, výchovou ve školách, médii. Nové generace jsou systematicky vychovávány v protikomunistickém duchu. Závažné otázky, na které si bude muset KSČM upřímně odpovědět, jsou například - jak dosáhnout zvýšení počtu svých členů, což je problematika, která se řeší řadu let, a také, zda byla kandidátní listina spojené autentické levice, nabídnutá voličům, sestavena správně. Před námi jsou příští rok krajské volby a je třeba se řádně připravit, vyzval Šimůnek. Je třeba využít bohatých zkušeností z krajů, kde se KSČM podílela na vedení či stála v čele. ČSSD se do Evropského parlamentu nedostala, je tedy úkolem KSČM aby se postavila do čela levice a převzala veškerou iniciativu.

Důležitost jednoty a solidarity

Sören Pellmann, poslanec Die Linke v Bundestagu ze Saska, uvedl, že ve volbách v Německu nejvíce získali Zelení a AfD (Alternativa pro Německo), německá krajně pravicová strana, což představuje velké nebezpečí. »Chyby se vyskytly i ve volební kampani, důležité aspekty nebyly dostatečně zdůrazněny, např. to, že EU není sociální unií. Chybí minimální sociální standardy, a to je důležitá evropská otázka. Sahra Wagenknechtová i přes svou popularitu u voličů byla vyňata z kandidátky Die Linke, a to nás stálo 3–4 % hlasů! Heiko Kosel byl dán až na poslední místo kandidátky v Sasku, čímž Die Linke vyslala směrem k voličům špatný signál. Strana více hledí na to, jaké vztahy mají kandidáti s jejím vedením, nežli jaký je jejich obraz před voliči, a tak to nesmí být,« uvedl kriticky Pellmann.

KSČM i Die Linke ve volbách do EP ztratily po dvou mandátech s tím, že Die Linke zůstalo pět a KSČM pouze jeden, GUE/NGL v Evropském parlamentu má z 52 křesel 46. Rozhodně jsou to závažné signály k podrobným analýzám a zodpovědné přípravě do dalších voleb. »Dokud nebude jednotná KSČM i Die Linke, nemůžeme pomýšlet na výrazný úspěch. I přes nezdar, který jsme utrpěli, má levice ve společnosti své postavení. Kapitalismus prochází řadou krizí a my bychom měli být dobře připraveni chopit se příležitosti oslovit a znovu získat voliče,« uvedl Šimůnek. Důležitost jednoty a také solidarity byla zdůrazněna oběma levicovými stranami.

 


Příští Europacamp se bude konat na Slovensku, ale za tento patří velké poděkování hlavní koordinátorce SFEL-R Marii Krejčové a za Ústecký kraj krajskému koordinátorovi a zastupiteli ÚK Pavlu Vodseďálkovi, Janě Vlkové, tajemnici OV KSČM Ústí nad Labem, a kapitánu Josefu Třešňákovi, zástupci Českosaské vodní za zajištění plavby.

Soňa PULEROVÁ, koordinátorka SFEL-R za okres Litoměřice

FOTO – autorka

4. 6. 2019  Soňa PULEROVÁ