ODS bere lidu demokratické právo

Není to tak dávno, co se zdařilo prosadit pro lid republiky právo přímé volby prezidenta. Kdyby byl přímou volbou prezidentem zvolen státník typu pana Havla nebo pana »knížete«, u nás občana Schwarzenberga, nikdo z tzv. demobloku by nejen nereptal, ale všichni by se předháněli v oslavných ódách, hymnech a eposech.

Avšak v dějinách kdyby neplatí. V dějinách platí nastalá reálie neboli, jak říkal prezident Beneš, »fait d‘accompli« - hotový fakt. Lid republiky nevolil podle příkazů a návodů panské jednoty demobloku. Lid volil tak, že se z jeho volby zatmělo tzv. elitě národa, pražské kavárně, ve výsledkem opařených hlavách. Lid zvolil jí nechtěného nenáviděného, zatracovaného inženýra Zemana. Dnes i tehdy bylo jasné, proč většina lidu zvolila Zemana. Zvolila ho jako zástupce podstaty národa, té velké většiny lidí práce, venkova, lidí nepolitizujících a neparazitujících, tvořících bez halasu většinu hodnot, které bezpracně a často na hraně zákonů užívá, a také zneužívá, menšina tzv. elit. Zvolila si zástupce, který kráčel přímo čelem proti všemu, co reprezentoval a prakticky prováděl takzvaný havlismus - proti politice zaprodávání a vyprodávání státu.

[o]

Nelze tvrdit, že by pan Zeman představoval ve všem ideál prezidenta, jaký se pojí s legendou a autoritou například TGM. V dané éře dějin to ani nebylo a dosud není možné. Měli jsme v minulosti prezidenty Zakladatele a Budovatele, kteří nastavili tak vysokou laťku hodnot, že ji bude jen zřídkakdy možné dosáhnout. Měli jsme naopak prezidenta sametu, jenž navazoval na úplně jiné hodnoty a měřítka, a byl, bohužel, srovnatelný v jistých ohledech se »státním prezidentem« Háchou. Pak přišel prezident Antisamet, a »budování kapitalismu v Čechách«. Oběti opět přinášel lid, avšak prezident Antisamet měl alespoň vizi domácího kapitalismu, nezávislého na zahraniční moci. To se však krutě nelíbilo elitám spojeným a přisátým právě na toto zahraničí (děje se i dnes), i vyřídili jej sarajevským atentátem.

A takto chtějí elity vyřídit i současného prezidenta, celostátním divokem zvaným Milion chvilek anobrž Majdan. A pro budoucnost chtějí vyřídit volbu lidu též opět starým osvědčeným prostředkem zastupitelské demokracie, jež zastupuje především optimáty elit, nikoli populáry lidu, řečeno jazykem staré římské republiky. Samozřejmě, že v čelo této snahy nastoupil vůdce strany, která si osobuje právo lídra tzv. demobloku, tj. pan předseda Fiala z ODS. Tragikomická fraška, která se odehrává ve vládě, kdy se má zničit ministr kultury, jenž odhalil zneužívání hodnot ve svém resortu a kázal nápravu, je záminkou k frontálnímu útoku na prezidenta Zemana.

Předseda ODS manipuluje veřejnost pseudoargumentem tohoto typu: »Přímá volba prezidenta vedla pouze k tomu, že prezident má pocit, že porušování ústavy je dovoleno, neboť získal přes polovinu hlasů voličů, a tedy má jakýsi silný mandát. To však není pravda. Pravomoci prezidenta zůstaly stejné a stejně tak i jeho povinnost včetně respektu k ústavě a její tradici.« (Metro 9. 7. 2019)

Takto hovoří akademik a politolog? Jak přišel pan akademik Fiala ke geniálnímu objevu definice pocitů pana prezidenta? To vyčetl u kartářky z křišťálové koule? Jak pan politolog přišel k objevu, že prezident přímé volby má silný mandát k čemukoli? Pan politolog implikuje mase čtenářů iluzi, že prý lid ve své naivitě zvolil politické monstrum, jež se neštítí na základě silného mandátu čehokoli.

Dokázal pan politolog jakékoli porušování ústavy prezidentem? Nedokázal zhola nic takového. I ústavní právníci, kteří věcně rozebírají pozici a prezidentovy postoje, nenalezli nic podstatného, zač by se měl pan Zeman zodpovídat Ústavnímu soudu a příslušným orgánům. A šermování tradicemi? O nich si pan politolog může nechat zdát. Například všechny tradice dodržování zákonů, jak to bylo za první ČSR nebo i za určitých etap socialismu, byly za éry havlismu porušeny. Počínaje zákazem šlechtických titulů a konče tradicí uznávání dekretálních práv republiky. Pan politolog by neměl o porušování tradic blábolit. Porušoval pan prezident své povinnosti? Nikoli. Rozšiřoval své »mantinely pravomocí«? Nerozšiřoval. Naopak, pan politolog neuvedl žádný příklad takového porušení.

A co se týče kauzy ministra kultury, lze konstatovat shodně s dávným premiérem Gladstonem, jak to pravil o starém Rakousku: Na mapě kulturního resortu vláda nenalezla jediné pochybení ministra Staňka, a nelze tudíž na této mapě najít jediné místo, na které by se dalo ukázat a říci, tady ministr neudělal dobře. Přesný opak by se dal pravit o exministru Hermanovi, za jehož panování v resortu kultury nelze ukázat na mapě resortu místo a říci, tady ministr udělal dobře. Tudíž nátlak na odvolání je obyčejná politická pomsta za dobré skutky, jež pro očistu resortu prokázal ministr Staněk. Že se tím ČSSD opět zakopává sto metrů pod úroveň zájmu voličů, je jen její problém.

Ve stejném duchu zakopává svou stranu i pan předseda ODS Fiala. Nabídnout lidu právo na přímou volbu prezidenta, a poté ji po nezdařených nadějích na svého prezidenta opět lidu odebírat, svědčí jen o jediném. Že panu Fialovi a jeho straně bohužel nejde o zájmy lidu, ale o podporu »panovníka elit«. A v tomto ohledu jsou daleko upřímnější naši monarchisté. Ti alespoň své záměry nepřikrývají demokracií.

Jiří JAROŠ NICKELLI

18. 7. 2019  Jiří JAROŠ NICKELLI