Rozhovor Haló novin s Erikou Kohoutovou, předsedkyní OV KSČM Ústí nad Orlicí

Přeji nám všem hlavně mír a bezpečný domov

Řekněte nám, co se na vašem okrese Ústí nad Orlicí za vašeho působení povedlo?

V první řadě se povedlo náš OV, který nebyl v dobré kondici, finančně stabilizovat. Povedlo se to jednak snížením mzdových nákladů, ale také snížením nákladů na pořádané akce, i když jsme jejich počet nesnížili, ale mírně navýšili. Jsme přece generace odchovaná na akcích Z, společných dobrovolných brigádách. Stačilo si to oživit, požádat členy všech středisek napříč okresem o pomoc a spolupráci, a to jak při údržbě a zvelebování obou našich budov, tak na brigádách při akcích. Předtím byly akce jako Setkání u partyzána, tak i Setkání na Lázku záležitostí OV a příslušných střediskových rad, na jejichž území probíhají.

Dnes jsou pracovně na obou těchto akcích zapojeni členové ze všech středisek okresu Ústí nad Orlicí, pro členy, ale i sympatizanty z našeho okresu se stal Lázek srdeční záležitosti. Lázek je společnou akcí OV KSČM Ústí nad Orlicí a OV Svitavy, i tam jsou obětavci, zejména z Moravsko-Třebovska, a musím říct, že vidět je všechny společně pracovat, kdy nelze poznat, kdo který okres či středisko reprezentuje, to je úžasný pocit. Stačil malý impulz a dnes již při hodnoceních akce sami přicházejí s náměty, jak co příště vylepšit a přitom ještě případně snížit náklady. Takže se vlastně povedlo i stmelit členskou základnu, i když to někteří jedinci vidí jinak.

[o]

Co vše ještě plánujete na zbytek tohoto roku? A co na příští rok?

V nejbližších dnech nás čeká účast na Setkání ve Svojšicích, kam každým rokem náš OV vypravuje plný autobus. Považujeme za samozřejmost tuto akci podporovat. Poté bude oficiální hodnocení akce Lázek, no a pak se již rozeběhnou výroční členské schůze, které se budou mimo jiné zabývat návrhem programu strany, navrhnou kandidáty do krajských zastupitelstev i kandidáty do vyšších stranických orgánů a zvolí, či potvrdí své vedení. Do poloviny listopadu se ještě sejde pracovní skupina nad návrhem programu strany tak, abychom na okresní konferenci na konci listopadu mohli případné připomínky doporučit k zapracování. Rok 2019 uzavřeme společným předvánočním posezením v Libchavách U Džbánu.

A příští rok? Od začátku roku již musíme pracovat na volební kampani do krajských zastupitelstev, představovat naše lidi a výsledky jejich práce ve prospěch občanů. Využívat všech akcí a aktivit k jejich prezentaci. No a samozřejmě všechny pravidelně konané akce, počínaje MDŽ, přes všechny květnové akce, školení hospodářů a předsedů základních organizací, seminář pro zastupitele obcí a měst…, prostě vše, co v předchozích letech. A teď mě tak napadá, udělat ještě besedu o Ukrajině, případně Číně. Ta v Trhové Kamenici byla opravdu zajímavá. Činnost nespočívá pouze v plánovaných akcích, ale také impulzech.

Nedávná skvěle připravená akce XXIX. setkání Čechů, Moravanů a Slováků u zemské hranice Na Lázku stála moře práce a určitě byste chtěla ještě mnohým poděkovat. Je tomu tak?

Samozřejmě. Jmenovitě budu děkovat všem na rozšířeném zasedání OV dne 31. srpna. Každý jednotlivec mimo to dostane děkovný dopis, stejně jako v předchozích dvou letech. Loni jsme poprvé zorganizovali společné posezení s osobním pozváním každého, kdo se na akci podílel.

Letos to chceme zopakovat s tím, že děkovné dopisy přítomným budou předány na tomto posezení. Vždyť za úspěchem akce je právě práce a nadšení všech těchto lidí, z nichž jednu třetinu tvoří ti, kteří ani nejsou členy naší strany, ale jako kdyby byli. Jsou prostě naši!

Vraťme se ke stranické práci, ať jen nechválíme. Co jako předsedkyně okresního výboru byste chtěla zlepšit, dokončit nebo otevřít jako nutné téma?

Když jsem před téměř čtyřmi roky kandidovala na funkci předsedkyně OV KSČM, měla jsem dvě hlavní priority. Jednou z nich byla práce s členskou základnou, druhou finanční stabilizace okresní organizace. To první se povedlo, to druhé musí zhodnotit členská základna. Snažím se jezdit po schůzích ZO KSČM po celém okrese, být v kontaktu pokud možno s co největším počtem členů. V prvních dvou letech jsme postupně po dohodě se členy zrušili nefunkční 2–3členné základní organizace a členy přesunuli do funkčních a jimi vybraných ZO, kde se ti, kteří jsou toho schopni, opravdu zapojili do práce ve větším kolektivu. Pokud to jde, jezdím zejména k devadesátníkům popřát k výročí, to jsou pak dlouhé debaty.

Snažím se o navázání spolupráce s organizacemi a sdruženími nalevo. Přes manžele Exnerovy a Alternativu zdola jsem navázala spolupráci s místopředsedkyní Svazu Nové odbory, pomohli jsme odborářům zorganizovat propagační odborové odpoledne na náměstí v Ústí nad Orlicí, navázali přátelské vztahy. Letošní náš První máj byl s účastí deseti mladých odborářů. Přes KČP jsme navázali kontakt s Veterán klubem Policie ČR, zajišťujeme ozvučení jejich společné akce, oni jezdí na naše akce u partyzána a na Lázek. Letos po dohodě se členy vedení Okresního výboru (buňky) Svazu bojovníků za svobodu jsem zorganizovala autobusový zájezd do Terezína. Takže navazování kontaktů a spolupráce, hlavně hledání toho, co nás spojuje.

Jaké problémy pomáháte řešit občanům okresu, případně v kraji s vašimi krajskými zastupiteli? A nakolik je to ve vašich silách?

V předchozím volebním období jsem byla krajskou zastupitelkou, a i když jsme byli v opozici, měli jsme dobrou pozici, bylo nás jedenáct a měli jsme sílu dost věcí prosadit. V lednu 2016 jsme byli naším zastupitelem v Králíkách požádáni o podporu proti plánovanému zřízení azylového domu v centru města. Podpořili jsme občany osobní účastí tří našich krajských zastupitelů a vystoupením předsedy našeho klubu i přítomností dalších soudruhů na veřejném zasedání města. Slyšet veřejně děkovat komunistům, to se dnes nenosí, o to víc jsem byla hrdá.

Byla jsem, a i v tomto období nadále jsem, členkou výboru pro sociální věci a neziskový sektor Zastupitelstva Pardubického kraje, takže se aktivně podílím na práci tohoto výboru. Ve výboru jsou převážně lidé profesně spjatí se sociální oblastí, takže tam nejsou žádné rozpory, protože nám všem jde především o ta potřebná řešení. Když jsem byla osobně požádána o pomoc, nebyl nikdy problém přijít s tím za vedoucím sociálního odboru, případně za radním. Pokaždé jsme záležitost prověřili, a i když to někdy bylo hodně složité, řešení bylo zdlouhavé, dokázali jsme pomoct, či sjednat nápravu. Teď je na kraji pouze pět našich zastupitelů, takže prosadit se je jistě složitější, ale jsou to všechno zkušení matadoři.

Mají vaši straničtí kolegové dostatečné informace ohledně toho, co se teď děje například ve vládě za procesy? A jaký je váš názor?

Budu upřímná, kdyby bylo víc předplatitelů, nebo kdyby aspoň předsedové ZO odebírali Haló noviny, informací by měli mnohem víc. My se snažíme přeposílat všem, na které máme emailové adresy, avíza, kdy a kde bude náš poslanec či někdo z vedení strany, přeposíláme jejich vystoupení, články, stanoviska VV, ÚV KSČM. Problémem je, že mnozí emailové adresy nemají, či nenahlásí, případně někdy přicházejí avíza na OV KSČM v době, kdy už na OV nejsme, a pořad se vysílá téhož dne.

Můj názor na to, co se děje? Dnes tam, kde jsou peníze, tam je moc i nastolená pravda. Naše sociální demokracie už dávno není levicovou stranou a chová se jako lidovci, čím menší potenciál, tím víc vydírání. My moc možností nemáme, ale jsem přesvědčena, že je potřeba udržet vládu, zabránit převzetí vlády zaprodanci, ale bude to náročné, blíží se listopad a majdanisté se budou hodně snažit.

Jak se daří v kraji a v okrese vaší mladé nastupující generaci a jaké vytváříte podmínky?
To je moje největší bolest. Do funkce jsem šla s tím, že chci otevřít

cestu mladým. Skutečně angažovaní byli dva. Oba jsem ještě předtím, než jsem přijala kandidaturu, navrhla do vedení OV. Jeden oznámil, že se stěhuje do jiného okresu, druhý, že si svůj život představuje jinak a chce učit. Utekly 4 roky. Ten, který si svůj život představoval jinak a byl již v té době členem OV, je jím pořád, jen nechtěl být předsedou. V posledním roce se toho dost změnilo a je potřeba leccos napravit, takže tady máme stále na čem pracovat.

S příchodem mladých přichází i virtuální svět. Myslíte, že je to pozitivní? Jak pozitivně využít těchto možností před nadcházejícími volbami do krajů?

Pozitivní to bezesporu je, sama jsem hodně podporovala naše mladé, zejména jejich Orlickoústeckou výzvu. Dnes je můj pohled střízlivější.

Pozitivní to je potud, pokud se prezentujeme jako kultivovaní lidé, pokud prezentujeme záslužnou práci našich lidí pro společnost, vysvětlujeme důvody našich postupů v rámci schvalovacích procesů v parlamentu a prezentujeme se jako jednotná strana, pokud dokážeme oslovit mladší ročníky k podpoře strany či vstupu do strany. Pokud se však prezentujeme jako strana rozhádaná, šíříme po éteru mezi nestraníky polopravdy, nepravdy, pak to nám všem ubližuje a není důvod nás volit.

Jak využít virtuálních možností před volbami do krajů, bude na základě návrhů z okresních konferencí jedním z bodů jednání krajského výboru a krajského volebního štábu.

Když jsme u krajských voleb, co vše chystáte za novou taktiku a inovace, aby byl výsledek voleb co nejvíc úspěšný?

Taktika se nesmí vyzrazovat v předstihu, s tím, jak se od nás, myslím komunistů, kopíruje, máme řadu zkušeností.

Co přejete nejen našim věrným čtenářům, ale vůbec občanům naší země?

Celý svůj život jsem prožila v míru a byla jsem přesvědčena, že lidé, kteří prožili útrapy války, již nikdy nedovolí, aby se to opakovalo, a že budou svým dětem a vnukům připomínat historii, aby se již nemohla opakovat.

A co se děje teď? Již dvě generace vyrůstají v přesvědčení, že největším zlem v historii naší země byla léta 1948 až 1989. Žádná poučení z historie, která by měla být varováním dalším generacím, ale právě naopak. USA, NATO, EU se připravují na válku… Přeji si, aby lidé této země začali opět používat to, co jim příroda nadělila – zdravý selský rozum.

Přeji našim dětem a vnoučatům, aby mohly tak jako my vyrůstat a žít v míru. Ano, přeji nám všem hlavně mír a bezpečný domov v naší krásné zemi.

Roman BLAŠKO

28. 8. 2019  Roman BLAŠKO