Hody na vsi i mezi paneláky

Období hodových slavností pokračuje na Moravě na vsích, ve městech i ve většině z 29 městských částí Brna.

Třídenní tradiční slatinské hody 2019 vyvrcholily v neděli krojovaným průvodem obcí, folklorním výtvarným dvorkem a hodovou zábavou na Přemyslově náměstí v Brně-Slatině. Pod májkou se tam sešla stovka krojovaných ctitelů tradic všech generací v kyjovském kroji. K tanci a poslechu jim vyhrávala mj. dechovka Dambořanka.

[o]

Hody patří k tradičním svátkům snad každé moravské vesnice. Je to den hojnosti, veselí a blahobytu. U bohatě prostřených stolů se setkává rodina a přátelé. Hodová tradice nemá stanovený jednotný termín konání. Liší se vesnici od vesnice a nejčastěji připadá na svátek patrona, kterému je zasvěcen místní kostel. Známé tak jsou nejen hody Kateřinské, Václavské, Martinské, ale i hody Císařské, které vznikly na popud císaře Josefa II, který se pokusil o sjednocení všech termínů. Na hodech nesmí chybět mládež (chasa) oblečená ve slavnostních lidových krojích. Ústředními postavami hodů jsou stárci (vybraní chlapci) a jejich děvčata (stárky). Chasa má za úkol hody zorganizovat, vybrat v lese máju (vysoký strom se po převezení do vsi ozdobí), nazdobit taneční parket a zajistit hudbu a víno.

O nedělním ránu stárci v kroji obcházejí v některých regionech vesnici a zvou na hody dům od domu. Samotná slavnost začíná nejčastěji odpoledne předáním tzv. práva (hody s právem). Právo předává starosta obce hlavnímu stárkovi jako symbol pravomoci stárka nad chasou po dobu konání hodů. Někde má právo podobu šavle ozdobené zeleným krušpánkem a látkovými stuhami (Slovácko), jinde právo symbolizuje věnec (Kyjovsko). Právo se musí pečlivě hlídat, jelikož jeho ukradení by bylo největší pohanou stárka. Hodový průvod se liší od vesnice k vesnici. Např. ve Velkých Pavlovicích se odpoledne sejdou chlapci v některé z restaurací a za doprovodu kapely jdou k domu první stárky, kde na ně čekají všechna krojovaná děvčata. Před domem zatančí hlavní stárek a stárka tři sóla a hodový průvod se může vydat na obchůzku městem. Pozvání na hody můžete dostat od přátel či rodiny, nebo se na hody vydat jako návštěvníci.

(vž)

FOTO - Václav ŽALUD

16. 9. 2019  (vž)