Můj dům, můj hrad?!

Je, či není nutné posílit současné pojetí nutné obrany? Názory se různí. Jedni tvrdí, že vzhledem ke stále rostoucí agresivitě pachatelů zločinů je posílení nutné. Zejména kvůli porušování domovní svobody, kdy se pachatelé snaží násilně vniknout do obydlí bez ohledu na to, je-li někdo doma. Druzí upozorňují na možnou zneužitelnost.

Poslanci SPD v čele s předsedou strany Tomiem Okamurou jsou o nutnosti posílení obrany přesvědčeni. Proto také předložili k projednání ve Sněmovně návrh novely trestního zákoníku, jejímž cílem je »posílení principů nutné obrany v případě, kdy je ohroženo zdraví nebo život člověka či více lidí přítomných v obydlí, do kterého se snaží neoprávněně vniknout cizí osoba,« odůvodňují předkladatelé svůj požadavek.

Hlavním principem posílení nutné obrany je podle SPD poskytnout občanům vyšší míru jistoty a bezpečnosti, aby se nemuseli obávat použít adekvátní nástroje a prostředky, když někdo poruší jejich domovní svobodu, bude se snažit vniknout do jejich obydlí a vyvolá v nich pocit, že pachatel může ohrozit jejich zdraví nebo dokonce život.

Nová úprava zakotvuje zásadu »Můj dům, můj hrad«. »Posiluje postavení a sebevědomí občana, který je napaden ve svém domě a hodlá se bránit, aby se nemusel obávat následného stíhání ze strany státních orgánů, když použil přiměřené nástroje proti pachateli, který bývá často ozbrojen,« tvrdí okamurovci. V takovém případě podle nich útočník na sebe bere riziko, že vyvolá-li odůvodněnou obavu z ohrožení majetku, bude se napadený účinně bránit, ale bez případné sankce ze strany státu.

Jiný názor má místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM). Neskrývá, že jde mediálně o líbivé téma. »Diskutovat o tom určitě můžeme, ale pokud by orgány činné v trestním řízení uměly dobře aplikovat současnou nutnou obranu, tak by v tom asi problém nebyl ani při současném znění zákona,« prohlásil pro náš list.

[o]

Upozornil však, že navrhované ustanovení by mohlo být lehce zneužitelné. »Vlákat někoho do domu a pak ho zmlátit jakoby v sebeobraně, a hned by tu bylo tvrzení proti tvrzení. Nebo ho dokonce zastřelit, či jinak zlikvidovat – a mrtvý nemluví. ‚Obránce‘ pak může tvrdit, že šlo o nutnou obranu proti zloději... Takže tu rozhodně vidím problém zneužitelnosti,« zdůraznil Ondráček.

Ondráček: Stačí lépe využívat to, co už platí

Uvedl, že dnes je kromě vraždy v trestním zákoníku i trestný čin zabití z nedbalosti. Jde o případ, pokud »někdo z omluvitelné pohnutky usmrtí«. Onou omluvitelnou pohnutkou může být podle jeho slov třeba strach. Napadený špatně vyhodnotil situaci, ale je stejně stíhaný, protože vybočil z nutné obrany. »Každý případ se posuzuje individuálně,« uvedl poslanec KSČM s tím, že si umí představit, že by mohlo dojít k tomu, že »někoho zlikviduji a budu tvrdit, že přece platí - Můj dům, můj hrad«.

Předkladatelé tvrdí, že změna současně zpřesňuje požadavek zákona, že se musí jednat o »přímo hrozící nebo trvající útok«, neboť podle stávající úpravy musí obránce např. ve svém domě nejdřív čekat, než bude útočníkem přímo napaden, nechce-li riskovat trestní stíhání. »Nová úprava současně pokrývá situaci, kdy je útok veden proti jiné přítomné osobě a obránce zasahuje v její prospěch. Meze použití nutné obrany jsou nastaveny tzv. oprávněnou obavou, která potlačuje možnost případného zneužití,« odůvodňují potřebu svého návrhu poslanci SPD. Oprávněnou obavou obránce podle nich nemůže být například vedení obrany na velkou vzdálenost nebo proti prchajícímu útočníkovi.

»Můžeme o tom jistě vést akademickou diskusi, můžeme si k tomu přizvat odborníky, můžeme se bavit o tom, zda je současné pojetí nutné obrany tak špatné, nebo naopak dochází k problémům, že to orgány činné v trestním řízení neumí dobře posuzovat,« reagoval Ondráček. Je ochoten se na takové debatě podílet. O tom, co nutná obrana je, má dost příkladů ze své praxe. Proto by diskusi spíš tlačil směrem, aby orgány činné v trestním řízení byly schopny lépe posuzovat a využívat stávající pojetí nutné obrany.

Závěr o naplnění či nenaplnění podmínek nutné obrany při ochraně obydlí bude mít podle předkladatelů návrhu novely pochopitelně soud. Za podstatné však považují, že při vyhodnocení adekvátnosti nutné obrany se bude vycházet z toho, jak se okolnosti napadení jevily obránci, nikoliv útočníkovi.

(ku)

17. 9. 2019  (ku)