V ČR začíná Týden pro klima

Mezi dneškem a 27. zářím bude po celé České republice probíhat Týden pro klima, který nabídne pestrou paletu příležitostí pro seznámení široké veřejnosti s tématem změny klimatu. V rámci Týdne pro klima budou na mnoha místech od Chebu až po Ostravu probíhat nejrůznější akce a události, které vnesou nejdůležitější téma dnešní doby do veřejného prostoru, médií a domácností.

Týden pro klima bude probíhat při příležitosti několika důležitých mezinárodních událostí. První je Celosvětová stávka za klima, která proběhne dnes na mnoha místech různě po světě (uvádí se 4638 akcí ve 139 zemích) včetně mnoha českých měst a kterou zároveň bude celý Týden pro klima zahájen.

Další akcí je Celosvětová stávka za Zemi, která se koná za týden. Tyto dvě akce probíhají okolo Summitu OSN pro klimatickou akci, pořádaného v pondělí 23. září v New Yorku. Političtí lídři z celého světa budou na tomto summitu prezentovat své národní plány na dosažení závazků vyplývajících z Pařížské dohody. Ambice těchto plánů navíc mají být zvýšeny s ohledem na zvyšující se rychlost probíhající klimatické krize, doloženou zprávou IPCC z října 2018. Navzdory této hrozbě však dosud politické úsilí o snížení globálních emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů selhává.
Změna klimatu přitom zásadním způsobem ovlivňuje lidskou společnost a její schopnost přežít na Zemi. Přestože v ČR roste zájem lidí o řešení změny klimatu, vláda a úřady vše dlouhodobě podceňují a snižování emisí skleníkových plynů probíhá příliš pomalu.
Michaela Pixová, koordinátorka Klimatické koalice, k tématu uvedla: »Smyslem Týdne pro klima je upozornit, že emise skleníkových plynů musíme snižovat rychleji. Za iniciativou stojí řada hnutí, spolků, vědců, organizací a jednotlivců, kteří chtějí docílit větší informovanosti veřejnosti, a zvýšit tak společenský zájem o řešení klimatické krize. Společenská poptávka je to jediné, co politiky může donutit tuto krizi aktivně řešit. Každý samozřejmě musí začít sám u sebe, ale bez politické akce a systémových opatření změnu klimatu společnost zvládnout nedokáže.«
Lucie Smolková, studentka z iniciativy Fridays For Future, doplnila pohled nejmladší generace: »Bezpečnost, podmínky pro život člověka na Zemi, zdravá krajina, naše budoucnost, klima, to jsou témata všech a pro všechny, se kterými bychom se měli běžně setkávat ve společnosti, domácnostech, školách a médiích. Ale není tomu tak. Pojďme proto téma naší budoucnosti a ji ohrožujících klimatických změn otevřít všem. Vnést jej na koncerty, do divadel, do ulic, na přednášky, mezi studenty, do sportu, mezi přátele, zemědělce, zaměstnance průmyslu, protože těch všech se dříve nebo později dotknou důsledky klimatických změn jako nedostatek vody, znečištěný vzduch, drahé potraviny, nesnesitelná letní vedra. To je nezbytné si napříč společností uvědomit a společně usilovat o řešení tohoto životně zásadního tématu.«

Do Týdne pro klima se lze zapojit mnoha různými formami. Uspořádáním debatních kroužků, přednášek, neformálního vzdělávání, skrze hudbu, divadlo, umění či sportovní aktivity, nebo prostřednictvím pikniků, sázení (keřů a stromů) či úklidu. Je možné také organizovat veřejné akce, demonstrace, nenásilné přímé akce, happeningy, performance atd. Fantazii se meze nekladou. Kromě pořádání vlastní akce se lidé do Týdne pro klima mohou zapojit také podporou Celosvětové stávky za klima na svém webu. Mohou tak učinit vložením speciálně vytvořeného kódu. Zapojit se může každý, kdo má nějaký nápad a chuť akci uspořádat. Zájemci mohou akce hlásit přes online formulář na webu Týdne pro klima či pomocí pozvánky na webu Týdne pro klima také zvát další účastníky.

(za)

20. 9. 2019  (za)