Naplňování práv dětí jde v ČR ztuha

Situace dětí v ČR a naplňování jejich práv se za posledních osm let příliš nezlepšily. Péče o ohrožené děti je dál roztříštěná mezi víc ministerstev. V ústavech stále vyrůstá velký počet chlapců a děvčat, a pěstounů je nedostatek.

Názor dětí soudy a úřady v potaz vždy neberou. Při představení stínové zprávy o plnění Úmluvy o právech dítěte to novinářům včera řekli ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová a předseda Aliance za dětská práva Miroslav Prokeš.

Úmluvu o právech dítěte přijala OSN v listopadu 1989. Dokument zajišťuje dětem mimo jiné právo na život, na jméno, poznat své rodiče, na vzdělání, na informace, na odpočinek či na ochranu soukromí. K úmluvě přistoupilo někdejší Československo, platit začala v únoru 1991. Závazky pak při svém vzniku převzala ČR. Výbor OSN situaci hodnotil naposledy před osmi lety. Mimo jiné ČR kritizoval za velký počet dětí v dětských domovech, za baby boxy, za roztříštěnost péče o děti mezi různé instituce či za nedostatečná opatření k integraci romských a postižených dětí. Doporučil změny.

»Pokud bychom měli dát známku jako ve škole (za plnění), byla by to spíše nedostatečná,« řekla Rybová. Uvedla, že počty dětí v dětských domovech sice klesly, ale pomalu. Upřesnila, že se od roku 2011 snížily z 10 000 na 8500.

Podle zprávy sociální pracovníci řeší víc případů týraných a zneužívaných dětí. Úřady odebírají děti z rodin i kvůli špatnému bydlení, sociální bydlení stále chybí. Zdravotně postižené děti se špatně dostávají ke kompenzačním pomůckám. Pokud potřebují dražší vozík či jiné věci, stát to neřeší a musí se uspořádat sbírka, podotkla Rybová. Dodala, že soudy a instituce stále neberou názor dětí v potaz a opatrovnická řízení bývají neúměrně dlouhá.

Dodržování práv dětí je podle bývalé poslankyně a expertky KSČM pro oblast školství Marie Semelové stejně důležité jako dodržování povinností. »Pokud jde o práva dítěte, určitá roztříštěnost mezi resorty je oprávněná, protože práva dětí se prolínají mnohými z nich. Nejde jen o ministerstvo práce a sociálních věcí a umisťování dětí do ústavní péče, i když tady je opravdu varující, že je řada dětí umisťována do této péče z důvodu chudoby či z důvodu bydlení,« zdůraznila. Dodala, že jde také o základní práva, jako je právo na bydlení, právo na to, aby dítě mělo základní životní potřeby včetně dostatečného a kvalitního jídla. »Dělají se se sbírky a fondy na školní obědy, aby dítě mělo aspoň jedno teplé jídlo denně, což je šokující. Jedná se o to, aby děti měly právo na využívání volného času, a přitom zájmové kroužky jsou tak drahé, že mnoho maminek si je nemůže dovolit,« uvedla jako příklady Semelová. Zmíněná práva nemohou podle ní být v současném režimu dostatečně dodržována, protože jde o režim, který upřednostňuje zisk před právem každého člověka na život a zdravý rozvoj.

Semelová: Roztříštěnost ústavní péče oprávněná

Podle Prokeše bude výbor OSN nyní posuzovat v pořadí pátou a šestou zprávu o vývoji v České republice. »Doporučení se neustále opakují. K určitému zlepšení situace dětí došlo, bohužel se to ale jaksi míjí s doporučeními ze Ženevy, ta se opakují 25 let. Na naprostou většinu nejdůležitějších se nereaguje,« uvedl Prokeš. Podle něj je systém péče o děti v ČR roztříštěný, dělí se o něj ministerstva práce, školství a zdravotnictví. Předseda aliance poukázal na to, že sjednocení péče slíbila ve svém programu minulá vláda ČSSD, ANO a lidovců i nynější kabinet Andreje Babiše (ANO). Prokeš míní, že česká společnost stále přistupuje k dětem spíš jako k objektům a nevnímá je jako partnery. Ohled se bere spíš na práva rodičů, než dětí, dodal.

Semelová je přesvědčená o tom, že roztříštěnost ústavní péče je v tomto případě naprosto oprávněná, protože spadá pod ministerstva zdravotnictví, školství a ministerstvo práce a sociálních věcí. »A každá péče, která je tady, je dána právě z hlediska výchovy a vzdělávání, dětská centra spadají pod ministerstvo zdravotnictví naprosto oprávněně, dětské domovy se školou zase pod ministerstvo školství... Každé má své specifikum,« zdůraznila exposlankyně. Sjednocením pod jedno ministerstvo by podle jejího názoru utrpěla kvalita péče i profesionalita pracovníků, kteří v ústavech pracují. Pokud jde o babyboxy, Semelová vnímá, že zachránily spoustu dětí, jejich existenci považuje za oprávněnou. Na druhé straně však také vnímá kritiku v tom smyslu, že »by byla potřebná jednak preventivní péče, práce s rodinou, s nastávajícími maminkami, aby se nedostávaly do situace, která je donutí k šílenostem,« vysvětlila svůj názor.

Svou zprávu o vývoji připravila i vláda. Uvádí v ní kroky, které ČR ke zlepšení situace dětí podnikla. Zmiňuje národní strategii ochrany práv dětí či změny zákonů k posílení dětských práv. Výbor OSN by měl své stanovisko s novými doporučeními vydat příští rok.

(ku)

1. 10. 2019  (ku)