Pěnčíková: MŽP podceňuje situaci národních parků

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil dílčí nedostatky v hospodaření správ národních parků. Chyby se týkaly zadávání veřejných zakázek, pronájmu majetku nebo účetnictví. Pro budoucí financování považují kontroloři za problematický pokles cen i objemu prodávaného dřeva, protože tržby z něj představují významnou část výnosů parků.

V České republice se nacházejí čtyři národní parky - Krkonošský národní park, který je nejstarší, největší je Národní park Šumava, České Švýcarsko je nejmladším a Podyjí nejmenším národním parkem. NKÚ prověřil hospodaření všech čtyř.

Správy parků získávají peníze na svoji činnost od ministerstva životního prostředí, z dotací a z vlastních zdrojů. Hospodaří s majetkem za více než sedm miliard korun.

»Ministerstvo životního prostředí navíc dosud nevytvořilo koncepci, která má do budoucna řešit problematiku národních parků v ČR včetně jejich financování,« konstatoval úřad.

MŽP uvedlo, že většinu dílčích nedostatků už vedení parků odstranila a přijala opatření, aby se neopakovaly. Budoucí hospodaření národních parků i s ohledem na klesající tržby z prodeje dříví ministerstvo ve spolupráci se správami parků průběžně sleduje, vyhodnocuje a řeší, uvedla mluvčí úřadu Petra Roubíčková.

Podle stínové ministryně životního prostředí KSČM Marie Pěnčíkové je otázka národních parků v ČR poměrně široce diskutované téma, a to ze všech stran. »Pochybení, na která kontroloři z NKÚ upozorňují, mě vlastně nepřekvapují, ale na druhou stranu si musíme přiznat, že jsou to stále se opakující záležitosti, a to nejen u národních parků. Tím nechci jejich závažnost nikterak snižovat. Co však považuji za zásadnější, je problém s financováním, na což je ve správě upozorněno,« reagovala pro náš list Pěnčíková. To, že se národní parky dostanou kvůli klesající ceně dřeva do finančních problémů, se podle ní ví už řadu měsíců, zejména s ohledem na kůrovcovou kalamitu. »A to, že na tuto situaci není Ministerstvo životního prostředí připraveno, je, bohužel, také fakt. Koncepce vícezdrojového financování je v nedohlednu a myslím, že zvlášť v případě národních parků je to ze strany MŽP podcenění situace,« dodala Pěnčíková.

[o]

Nízká cena dřeva ohrožuje financování parků

Kontroloři ve zprávě, kterou zveřejnili na webu NKÚ, upozornili i na to, že kvůli nejednoznačnosti v zákoně o ochraně přírody a krajiny se převádějí přírodně cenné pozemky na území národních parků, aniž nabídku na tyto pozemky dostal přednostně stát. »Co se týče převodu přírodně cenných pozemků, je to pro mě podnětná informace ze strany NKÚ, na kterou se pana ministra určitě zeptám,« slíbila Pěnčíková.

NKÚ poukázal například na to, že Správa Krkonošského národního parku postupovala nehospodárně, když pronajala pozemek pro lanovku a sjezdovku za cenu o více než 861 000 korun nižší, než kolik byly roční sazby nájemného uvedené ve smlouvě.

Správa Národního parku Podyjí zase u dvou veřejných zakázek celkem za více než jeden milion korun nevypsala soutěž a napřímo je zadala jednomu dodavateli.

NKÚ považuje za důležité, že správy národních parků musí pokrývat své náklady z velké části výnosy z prodeje dřeva, které budou ale v dalších letech klesat. »Stát dosud nemá jasno, jak bude nejen financování, ale i další rozvoj národních parků řešit,« zdůraznil člen NKÚ Petr Neuvirt, který kontrolu vedl.

V národních parcích i dalších lesích kvůli přírodním vlivům a přemnožení kůrovce vzrostla jeho těžba. Klesá proto prodejní cena dřeva na českém i evropském trhu. »V dalších letech nebudou výnosy z prodeje dřeva tak výrazné, což znamená riziko pro financování správ národních parků. To by měla řešit koncepce vícezdrojového financování péče o přírodu a krajinu,« uvedl NKÚ.

(jad)

8. 10. 2019  (jad)